Trafiknytt

23 mars 2016By Företagarföreningen Högsbo-SisjönInformation

I samband med nybyggnation av ny lokalgata mellan Sisjövägen och Södra Långebergsgatan behöver vi korsa Sisjövägen för att få ned två ledningar med tillhörande brunnar. Detta är planerat att ske under v 14, 4 april–8 april.