Företagarföreningen arbetar generellt för att förbättra företagens förutsättningar i området – detta oavsett vilken bransch man verkar inom. Vid sidan av våra olika event arbetar vi med att förbättra trafiksituationen och kollektivtrafiken vilket kommer alla till godo.

Handeln är bara en del av vad vi ägnar oss åt men i denna ledare tänkte jag ägna handeln ett särskilt fokus eftersom detta är en bransch som syns utåt och där det händer väldigt mycket nu.

Få handelsområden har en lika stor bredd som i Högsbo-Sisjön. Bredden och det stora utbudet är områdets största konkurrensfördel jämfört med regionens andra handelsområden. Vi skall heller inte glömma det centrala läget, längs Söderleden, och den goda tillgången på fria parkeringsplatser. Detta i sin tur gör handelsområdet mycket attraktivt för nyetableringar. Vilken näringsidkare vill inte etablera sig där kundtillströmningen är stor och förväntas öka? Med tanke på de utmaningar som centrala Göteborg står inför med alla grävningar för Västlänken skulle det förvåna mig om inte ett antal centrala butiker väljer att flytta in i området. – Med betydligt lägre lokalhyror jämfört med centrum.

I september invigde Bauhaus sitt nya varuhus på 17.000 kvm. Så här uttryckte sig Bauhaus marknadschef, Johan Saxne, inför öppningen;

– Att vi valde just Sisjön som ny etableringsort beror på att det är ett av Sveriges hetaste tillväxtområden, som även förutspås bli en av landets mest intressanta knutpunkter för handel. Bauhaus ska ligga i framkant och vi ser fram emot att vara en del i den utvecklingen.” Man kan anta att Bauhaus gjorde åtskilliga analyser innan man bestämde sig för att satsa just i Sisjön. Själv blir jag lite stolt när vårt område beskrivs i dessa termer eftersom det gör oss alla i området till vinnare. Att Bauhaus etablering dessutom skapade 250 nya arbetstillfällen är en extra bonus.

I takt med att nya aktörer etablerar sig blir området än mer attraktivt. Såväl för butikerna som för kunderna. Efter årsskiftet kommer Företagarföreningen att påbörja arbetet med att organisera handeln i ett nätverk. Vi tror nämligen att ett ökat samarbete, koordinering och informationsutbyte kan komma att lyfta handeln ytterligare. Vi vill nå ut till de konsumenter och företagare som ännu inte upptäckt områdets förträffligheten.