Medlemsavgift 2019:

1 anställd: 595 kr
2–4 anställda: 1 495 kr
5–10 anställda: 1 995 kr
11 och fler anställda: 3 995 kr


Medlemsavgift 2019

1 anställd:
Serviceavgift 395 kr* samt medlemsavgift 200 kr (ingen moms) =595 kr.

1 till 4 anställda:
Serviceavgift 1 295 kr* samt medlemsavgift 200 kr (ingen moms) =1 495 kr.

5 till 10 anställda:
Serviceavgift 1 795 kr* samt medlemsavgift 200 kr (ingen moms) =1 995 kr.

11 och fler anställda:
Serviceavgift 3 795 kr* samt medlemsavgift 200 kr (ingen moms) =3 995 kr.

*Serviceavgiften, som utgör den större delen av medlemsavgiften, är momsbelagd och avdragsgill. Själva medlemsavgiften, som utgör den mindre delen, är inte momsbelagd.

Företagarföreningen Högsbo-Sisjön
Stora Åvägen 21
436 34 Askim
031-682464
www.hsff.nu
info@hsff.nu