För ett drygt år sedan blev företagarföreningen uppmärksammad på att både medlemmar och fastighetsägare tyckte att kollektivtrafiken var i behov av en uppgradering.

Tillsammans med Företagslotsen inom Business Region Göteborg fick vi under hösten 2015 igång en löpande kommunikation med Västtrafik. Strax före sommaren 2016 kom Västtrafik med ett förslag till förbättringar och under hösten 2016 har förslaget även godkänts av deras styrelse.

I korthet går det ut på att man omfördelar resurser och därigenom ökar turtätheten på flera linjer. Det byggs mycket i området vilket även innebär att några hållplatser blir flyttade och några linjer med lågt resande läggs ner. Eftersom linje 88 tas bort försvinner hållplatsen vid Datavägen (vid Bilprovningen). Denna hållplats hade enligt Västtrafik bara ett 20-tal resenärer per dygn men vår ambition är att denna hållplats skall återkomma. Enligt stadsbyggnadsplaner kommer Mölndal att kopplas ihop med Sisjön med en vägsträckning söder om Söderleden, från Fässbergsmotet mot Datavägen (alternativt Stora Åvägen). Denna kommande vägsträckning kommer att medge ytterligare förbättringar av kollektivtrafiken.

Information och nyheter gällande kollektivtrafiken publiceras löpande här på hsff.nu

Text Lars Holst