Handeln i Sverige går stadigt uppåt, inte minst i Göteborg. Och det är köpcentrum och handelsområden som växer allra mest. Störst i Västsverige är Sisjöns handelsområde.

IT-bubbla och finanskris till trots så har den svenska handel haft en positiv tillväxt 19 år i rad, enligt den rapport om svensk handeln som HUI Research, före detta Handelns utredningsinstitut, nyligen presenterade. Rapporten visar att möbelhandeln, järn, bygg och färg går allra bäst. Och av köpcentrumtyperna är det handelsområdena som tar för sig mest. Bland alla handelsområden i Västra Götaland är det Sisjön som lyser klarast.

– Generellt kan man säga att Högsbo, Sisjön och Frölunda torg utgör ett väldigt starkt handelsnav i södra delarna av Göteborg. I Sisjön har man lyckats väldigt bra med god tillgänglighet för biltrafikanter och dessutom jobbar man hela tiden med att förbättra förutsättningarna, säger Per Andersson, senior analytiker på HUI Research.

Ännu starkare framöver
Några viktiga nycklar för att bli ett lyckat handelsområde är, enligt Per Andersson och HUI Research, ett gott trafikläge, god tillgänglighet, parkeringsplatser, stor köpkraft och ett brett utbud. Det har man lyckats med i Sisjön.

– Nu blir det ju ett eldprov att inte få trafikinfarkt med nyöppnade Bauhaus och kommande Biltema. Men jag tror att området kommer att klara av detta eftersom det finns stora planer på bättre trafikflöde och en stor avfart som kommer att underlätta ytterligare.

Med en omsättning på 2,3 miljarder kronor är Sisjön alltså störst i Västsverige.

– Det är Göteborgs bästa volymhandelsområde, här finns bra externhandel med ett tydligt koncept med fokus på framför allt fritid, sport och bygghandel. Sisjön tar ytterligare ställning tack vare Bauhaus och Biltema. Det är två gigantiska etableringar som kommer fortsätta att stärka området.

Att Sisjön kommer bli ännu starkare är givet, hur mycket visar sig i mätningarna först nästa år.

Hyllade butiker och nya satsningar
Nils Rydh vice vd för satsande Alaska fastigheter, en av de största fastighetsägarna i Sisjön, har en klar bild om varför handelsområdet har lyckats.

– Mixen av varumärken är oerhört viktig. Vi har hyresgäster som är starka i sig som var och en drar folk, det är en framgångsfaktor. XXL har till exempel kunder som kommer både från Alingsås och Borås, det är en butik som blir en egen destination.

I Sisjön finns dessutom flera prisade och omtyckta butiker.

– Systembolaget här är en av de bästa butikerna i landet. De har ett bra och brett sortiment och har blivit framröstade som en butik med särskilt god service. En klar fördel är också att du kan ställa bilen precis utanför dörren. Och Willys förbutik nominerades nyligen till en av Sveriges bästa tack vare sin höga servicenivå.

Sisjön har relativt nyligen tagit steget från industriområde till handelsområde. Men det finns större planer än så, området ska fortsätta utvecklas och förbättras.

– I våra planer för framtiden ligger en satsning på att skapa en trivsam och praktisk utemiljö. Grunden är trygga vägar, korta körsträckor, bra parkeringar och möjligheter att gå och cykla i området. Dessutom krävs gröna ytor, belysning och mer parkkänsla som gör Sisjön till en plats där människor kan arbeta, shoppa, mötas, trivas och må bra.

Att många idag väljer att klicka hem sina varor istället för att handla i butik ser Nils Rydh snarare som en utvecklingsmöjlighet för Sisjön än ett hot.

– Vi är väl medvetna om den digitala transformationen och vet att e-handeln växer snabbt, vilket ställer nya krav på modern handel. Butikerna kommer att finnas kvar, som stor fastighetsägare i området tar vi ansvar för att handeln motsvarar det kunderna efterfrågar. På sikt kommer vi därför utveckla området från handelsplats till mötesplats där människor kan träffas och umgås. Vi vill kunna erbjuda våra besökare ett område som lever större delar av dygnet med butiker, lekland, bowling, bio, hotell och restauranger.

Toppmoderna kontor i första etappen
Formerna och innehållet till det handelshus som Alaska Fastigheter planerar tillsammans med Aseplin Ramm håller fortfarande på att sättas.

– Klart är att vi vill bygga i etapper. I byggplanerna ligger ett nytt kontorshus som en av de första etapperna. Vi vill tillföra något nytt till området. Den nya kontorsmarknaden i Sisjön ska vara toppmodern där mångfald är en viktig ingrediens.

Det har väl knappast gått någon förbi att trafiksituationen håller på att förändras i området. Sedan i somras förbättras trafiken för att stå upp mot nya etableringar, kunder och anställda som ska ta sig till och från Sisjön.

– Det var stökigt innan och det är mer stökigt nu. Men nu ser vi också ljuset i tunneln och nästa sommar när det är klart kommer trafiken flyta mycket bättre. Det är en viktig faktor för ett bra handelsområde, det ska vara smidigt.

Bättre kollektivtrafik
Ytterligare en glädjande nyhet är att hela fyra busslinjer kommer passera Sisjön från och med 11 december, mot Marklandsgatan och Radimotet men också förbi Askims Stationsväg ut till 158:an.

– Tanken är att några bussar kommer gå i kvarttrafik både kvällar och helger.

Det blir en viktig parameter, särskilt med tanke på handelsområdets läge som är ett starkt upptagningsområde där boendet bara växer. I Frölunda Högsbo planeras hela 8000 bostäder på fem år.


Text Maria Felldin
Foto: Jonas Häll