Varför är en stor del av medarbetarna känslomässigt oengagerade i de företag de jobbar för?
– En orsak till detta är att många företag har medarbetare som är på fel plats. För en chef/ledare kan det vara helt avgörande att se till att medarbetarna hamnar på rätt position i företaget, säger Tomas Jacobsson.

– För chefen/ledaren är det viktigt att ha full koll på de anställdas olika arbetsrelaterade egenskaper, såsom attityder och beteenden, fortsätter Thomas Pettersson. Vad det är som motiverar personen till att göra ett bra arbete, handlar om vilket arbetssätt, relationsmönster, vilket inflytande personen har i teamet osv.  Det är också av stor vikt att känna till vad som stressar personen och som kan göra att arbetet blir lidande eller att medarbetaren kanske blir långvarigt sjukskriven.

– Att arbeta i ett team ställer stora krav på medarbetarna, fyller Tomas J i med. Att utvecklas från en arbetsgrupp mot ett högpresterande team, har sin början i hur vi sätter samman gruppen, och därefter hur vi skapar förutsättningar och jobbar med utveckling.

Men hur uppnår man då detta?
– Som tur är finns det utmärkta verktyg för detta. Det vi använder är JobMatch Talent. Med JobMatch Talent kan man säkerställa att alla nödvändiga egenskaper finns representerade i en grupp eller över huvud taget bland de anställda. Beroende på vilka mål man sätter och hur man exempelvis ska jobba med deadlines, kan dessa egenskaper se lite olika ut. Det kan röra sig om strategiskt tänkande, driv, problemlösning, initiativ, samarbetsförmåga eller struktur, säger Tomas J.

Tomas Jacobsson, Think Do & Grow, och Thomas Pettersson, CoachApp, är båda certifierade JobMatch Talent konsulter och certifierade NLP coacher.

Arbetsplats är Arkipelagen företagscenter, Stora Åvägen 21.

Övriga kontaktuppgifter

Tomas Jacobsson, 0706-029 100, tomas.jacobsson@thinkdoandgrow.com

 

Thomas Pettersson, 0705-328202, Thomas.pettersson@coachapp.se

– Med JobMatch Talent får du fram vilka egenskaper varje enskild person besitter och det gör det lättare för dig att sätta ihop ett balanserat team, säger Thomas P. Du kan även få svar på hur väl personen passar i sin arbetsroll. Kanske arbetet ska justeras något för att passa bättre? Eller kanske personen helt enkelt inte passar för den roll hen har.

Vilka mer effekter menar ni att man kan uppnå?
Ett företag som satsar på medarbetarna har även lägre personal-omsättning, minskad sjukfrånvaro och mindre stress. Chefer spar tid när medarbetarna blir mer självgående och trivs med sitt arbete och med sin arbetsplats.

Så sammanfattningsvis

  • JobMatch Talent test för varje medarbetare. Web-baserat frågeformulär.
  • Återkoppling 1 tim till var och en inklusive en komplett dokumentation.
  • Teamrapport inklusive gemensam genomgång. En sammanställning av alla i teamet för att se på sammansättningen av kompetenser och egenskaper.