Gång på gång hör vi nyheter om de skenande sjukskrivningstalen p g a psykisk ohälsa. Och ökningen går snabbast bland de unga. Men är verkligen sjukskrivning den bästa metoden att komma tillbaka till arbetslivet?  Vissa kanske blir utmattade kortare perioder, för andra är det en livslång diagnos. – Gemensamt är att de flesta kan vara en tillgång på arbetsmarknaden med rätt matchning mot arbetsuppgifter och rätt stöd, menar Per Hjelm på social resursförvaltning Göteborgs stad .  IPS (Individuell placering med stöd) är ett stöd som erbjuds både arbetsgivaren och arbetstagaren.  Med rätt kartläggning och matchning finns många vinster för alla, både i arbetsmiljön i stort och rent ekonomiskt.

IPS ger ett fungerande arbetsliv för alla

– Det finns en plats för alla på arbetsmarknaden, säger Per. Om man får rätt stöd.  Vi arbetsspecialister inom Göteborgs stad arbetar med IPS. Det innebär att vi utgår från att alla har en arbetsförmåga. Det viktiga är inte att komma fram till hur stor den är, utan vad som behövs för att någon med funktionshinder ska fungera på arbetsplatsen.  Därför gör vi en grundläggande kartläggning av varje persons behov, kunskaper, intressen och vad som behövs i arbetsmiljön för att det ska fungera. Sedan matchar vi det med arbetsplatser och företags behov.  Hakar något upp sig på arbetsplatsen är det vi som stöttar, både arbetsgivaren och den som arbetar.  Arbetsgivaren behöver inte känna det ansvaret mer än för sin övriga personal. Behövs kontakter med vård, försäkringskassa eller anhöriga så sköter vi det. Det är viktigt att framhålla menar Per, Elisabet Bengtsson och Alma Fazlic som vi träffar på aktivitetshuset Väster i Västra Frölunda.  Elisabet arbetar för närvarande i ett projekt som medfinansieras av EU och europiska socialfonden. Projektet riktar sig till unga vuxna mellan 18-35 år som vill ha ett arbete eller studera.  Med stort engagemang och värme berättar de om oerhört lojala och motiverade människor som kommer till företagen.  Att känna sig behövd och få en plats i samhället är en stor motivation och tillfredställelse för de som får chansen och det sprider sig till alla på företaget.

Ekonomiska vinster

– Nu för tiden är det ofta de sk okvalificerade tjänsterna som tas bort,  och alla på en arbetsplats får göra allt, menar  Per.  Det kanske inte alltid är det mest framgångsrika. Vi har exempel på bla butiker som tagit emot personer som har svårt med stress och mycket kontakt med människor. Då har de kunnat göra en stor insats genom att arbeta i bakgrunden med att hålla ordning i hyllor och bland varor, skapa trivsel i personalrummet eller arbeta med administration t ex. Så har butikssäljarna kunnat koncentrera sig på att sälja och omsättningen har mätbart ökat.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Många med psykiska funktionshinder har både utbildning och har arbetat tidigare, men har utvecklat ohälsa genom stress.  Ibland hindras de då av att de anses överkvalificerade.  Det är synd anser Per, Elisabet och Alma. Enkla uppgifter, tydliga rutiner utan större överraskningar är precis vad de både önskar och behöver.

Andra har diagnosticerade funktionshinder som satt käppar i hjulet för dem, och kan behöva hjälp med det sociala och livet även utanför arbetet. – Med vår kartläggning hittar vi rätt nivå och finns där så länge klienten eller arbetsgivaren behöver det, berättar Elisabet och Alma.   Stödet omfattar allt från att handla mat och sköta sin hygien till att t ex bara stå utanför arbetsplatsen på morgonen, säga hej och vara ”puffen över tröskeln” in på arbetsplatsen.  Är det vad som behövs, då står vi där och säger God morgon, lovar de med ett leende.

Samarbete med olika instanser

Arbetsspecialisterna samarbetar med både vården, försäkringskassan, socialtjänsten, arbetsförmedlingen och anhöriga.  Det är ett pussel av behov, stöttning och möjligheter som ska läggas. Syftet är att ge deltagarna en chans att komma in i arbetslivet och vara en del i ett sammanhang. Det är en viktig nyckel för dessa människor och en rent samhällsekonomisk vinst.  Långvariga sjukskrivningar, kriminalitet och sociala problem förstärks om man inte känner sig delaktig och behövd.

Den inledande kontakten med företaget kan vara en praktikplats och det kan finnas möjligheter till tillfälligt ekonomiskt stöd via Arbetsförmedlingen, om målet är en löneanställning.

Affärsnytta för dig som företag

  • Vi hoppas att du som arbetsgivare blir intresserad av att kontakta oss och se om vi gemensamt kan fylla behov hos dig och hos våra deltagare, säger Per Hjelm. Både rent personligt och affärsmässigt finns nyttan av att vara socialt ansvarstagande. Det ger dig gott anseende både gentemot dig själv och inför andra. Du får motiverade medarbetare och kan skapa merförsäljning och ökad produktion genom nya funktioner och nya arbetstillfällen. Du får mångfald på din arbetsplats och framför allt – Du gör skillnad.

Läs mer på www.goteborg.se/aktivitetshus

2016-05-12 10.11.46