På måndag i nästa vecka, den 26 september, startar Trafikverkets utbyggnad av extra körfält på Söderleden och ombyggnad av Sisjömotet. Arbetet pågår till vintern 2017. Under byggtiden kan det i perioder vara begränsad framkomlighet vid Sisjömotet.

Det blir ett extra körfält i varje riktning mellan Sisjömotet och Fässbergsmotet och ett extra körfält mellan Fässbergsmotet och Åbromotet i östlig körriktning. På Sisjömotet sker en större ombyggnad, där bygger man bort vänstersvängarna på bron och ersätter med nya anslutningar mot Söderleden. Åtgärderna kommer att öka framkomligheten och trafiksäkerheten i området.

Trafikverket räknar med att arbetena vid Sisjömotet kommer att ha störst påverkan på trafiken i samband med att nuvarande korsningar ersätts med nya anslutningar.

I och med att både handel och boende i området expanderat kraftigt de senaste åren, har belastningen på trafiken ökat med långa köer som följd. Området kring Söderleden fortsätter att utvecklas med både handel och bostäder, därför finns det behov av ökad kapacitet för att leden skall kunna fungera som en kringled för att nå Hisingen och Göteborgs västra delar.

Kontaktperson:
Carl Dalman, projektledare Trafikverket
Telefon: 010-1236739 eller 070-201 45 00

Mer information www.trafikverket.se/sodervasterleden

karta