Redaktionen för magasinet Högsbo-SisjöNytt är i full färd med nästa nummer. Att visa upp sig i tidningen är ett bra och kostnadseffektivt sätt att nå ut till områdets 1700 företag, ett stort antal besökare samt 30 000 arbetstagare. 

Numret kommer ut i oktober. För mer information om hur ni kan synas i tidningen, kontakta Danne Eklind på 0703-565606 alt. danne@eklindmediasales.se

Fakta:
Tidningen distribueras till ca 1 700 företagen i området och plockas från åtta stycken ställ i områdets olika köpcentrum samt på de olika bensintapparna i området . Upplaga: 7-10.000 ex. 4 nummer/år. Tidningen är av magasinstyp, finansieras av annonsintäkter och ägs av medlemmarna via föreningen. Eventuellt överskott stannar alltså i verksamheten.

Senaste numret av tidningen hittar ni här.

hsff