11 december börjar följande uppdaterade linjekartor för kollektivtrafiken i Högsbo-Sisjön att gälla.

linjekartor linjekartor2 linjekartor3

linjekartor4linjekartor5