Sisjövägen kommer vara totalavstängd från den nybyggda lokalgatan till Stora Åvägen. Avstängningen gäller från och med kvällen 20 juni till och med 31 oktober.

Sisjöns handelsområde byggs ut för nya verksamheter. Därför behöver vi skapa mer utrymme i vägsystemet för den ökande trafiken.

Arbetena under sommaren och hösten 2016 innefattar bland annat breddning av vägen över Stora Ån. Sisjövägen kommer att breddas till fyra genomgående körfält på hela sträckan. En ny gång- och cykelbana kommer att byggas längs med Sisjövägens östra sida.

Cirkulationsplatsen i korsningen Sisjövägen/Stora Åvägen byggs ut för att öka kapaciteten och trevägskorsningen mellan Sisjövägen och Knapegårdsvägen byggs om till en cirkulationsplats med en ny anslutningsväg mot Datavägen. En ny gångbana uppförs också på Stora Åvägens norra sida mellan Sisjövägen och Södra Långebergsgatan.

I entreprenadens första etapp sker breddning av Sisjövägen samt bron norr om rondellen. För att kunna utföra detta arbete kommer Sisjövägen vara totalavstängd från den nybyggda lokalgatan till Stora Åvägen. Avstängningen gäller från och med kvällen 20 juni till och med 31 oktober.

Trafikavstängningen kommer innebära störningar under tiden. Illustrationen nedan visar hur trafiken kommer att ledas i området under byggperioden.

Med vänlig hälsning, Peab Anläggning AB

Vid frågor eller synpunkter kontakta:
Trafikkontorets byggledare: Leif Arvidson, telefon 0707-86 68 09, Stefan Heinz, telefon 010-505 28 53
Platschef: Malin Persson, telefon 0725-33 79 28
Biträdande platschef: Anders Csapo, telefon 0733-37 37 62
Arbetsledare: Andreas Jurkiewicz, telefon 0733-84 75 53

Bilden visar hur trafiken leds om under tiden Sisjövägen är avstängd. 

vag