Sisjön är ett område som det satsas på. Stora etableringar är på gång att komplettera det befintliga handelsområdet. Många vill verka här. Och i samband med satsningarna kommer också vägarna ses över, allt för att skapa bättre flyt och framkomlighet både till och i Sisjön.

Vi är nog flera som både en och tre gånger hamnat i köerna på Söderleden. Eller sitter i dem dagligen. Det är lätt att fastna i Sisjömotets avfarter och påfarter. Ett bekymmer som snart kommer få sin lösning tack vare Trafikverkets satsning på förbättring av leden. Både Sisjömotet och delar av Söderleden kommer att byggas om för ökad trafikframkomlighet och trafiksäkerhet. Korsningarna i Sisjömotet byggs om och nya körfält byggs i vardera riktning på Söderleden, intill befintliga avfarter och påfarter.

– Vi kommer att börja med additionskörfälten på leden. Körfältet i västergående riktning ska vara helt klart innan vi fortsätter med trafikförbättringarna på Sisjömötet. Beräknad byggstart är efter sommaren och arbetet kommer ta cirka 15 månader, säger Carl Dalman, projektledare på Trafikverket.

Håll dig uppdaterad
Vägarbetet innebär att vi snart kan se fram emot ett bättre trafikflöde till och från Sisjön. Visst, det kommer bli lite stökigt under tiden. Men de nya förbättringarna är inte långt borta. För att hålla dig uppdaterad om Trafikverkets arbete på Söderleden och Sisjömotet kan du läsa mer på trafikverket.se/sodervasterleden.

Bauhaus och Biltema öppnar redan under hösten. Och det känns ju nästan som att Bauhaus nya, stora lokaler kommit dit på nolltid. I september är det invigning. Ett par månader senare öppnar Biltema. Och som vi har berättat om tidigare har Alaska Fastigheter tillsammans med Aspelin Ramm planer på ytterligare en stor handelsplats alldeles intill Söderleden. 40 000 kvm som är tänkta för kontor, butiker, restauranger, kaféer, nöjen och parkeringsplatser. Men fortfarande är ingenting klart.

Sisjövägen breddas
Vad vi däremot vet är att det händer mycket i Sisjön och för att klara ytterligare satsningar behöver vägarna i Sisjön bli bättre. Ett arbete som Trafikkontoret står bakom. Sisjövägen breddas och förses med dubbla körfält hela vägen från Sisjömotet till en ny rondell vid Datavägen/Knapegårdsvägen/Sisjövägen. Delen mellan den nya lokalgatan vid Bauhaus och Biltema och rondellen vid Willys kommer att vara avstängd från månadsskiftet juni/juli till november, då bron över Stora ån kommer att breddas för att få plats med alla körfält och gång- och cykelbanor. Körfälten i södergående riktning samt cykeltrafiken kommer att släppas på i början av november. En månad senare beräknas samtliga körfält vara öppna.

Alternativa vägar
– I samband med att Sisjövägen stängs av öppnar den nya lokalgatan som går mellan kommande Biltema och Bauhaus. Södra Långebergsgatan görs om till huvudled och det kommer alltså att bli väjningsplikt från alla anslutande gator, säger Marit Sternang, projektledare på Trafikkontoret.

Under avstängningen av Sisjövägen får du som besöker, arbetar eller bor i Sisjön välja alternativa vägar. Antingen via Söderleden och Södra Långebergsgatan eller via den nya lokalgatan. Följ bara omledningsskyltarna!

Ny rondell och planteringar
Men det blir fler förbättringar än så. T-korsningen vid Knapegårdsvägen/Sisjövägen kommer att förses med en rondell som knyter ihop Datavägen till korsningen. Gångtunneln intill rivs och istället byggs nya gång- och cykelvägar i samma nivå som bilarna. Allt för ett smidigare flöde, ett mer stadsmässigt område och enklare vägar för gång- och cykeltrafikanterna. För att skapa en trivsam och än mer stadsmässig miljö kommer Sisjöområdet även att förses med vackra trädplanteringar. Du kan läsa mer om Trafikkontorets arbete på www.goteborg.se/vagarbeten.

Det finns alltså mycket att se fram emot i Sisjön! Så även om det kan vara lite svårt att komma fram under byggtiden finns det alternativa vägar att välja under tiden. Dessutom ryktas det att turtätheten för bussarna kommer att förbättras under senare delen av 2016. Ha tålamod, snart flyter trafiken bättre till och i området.

Text: Maria Felldin