Det är inte bara i Sisjön som det satsas. Mycket är på gång  även i Högsbo där bostäder, en boulevardisering av Dag Hammarsköldsleden och nya verksamheter planeras de kommande åren.

I direkt anslutning till Änggårdsbergen och i närheten av Botaniska trädgården och Slottsskogen ligger Norra Högsbo, ett företagsområde i stor förändring.

– Här planerar vi för en central, modern och grön stadsdel där man bevarat det bästa från dåtid och omsorgsfullt utvecklat nya delar. Vi äger 21 fastigheter vilket innebär att vi kan ta ett stadsutvecklingsmässigt helhetsgrepp över området, som kommer få ett varierande utbud av bostäder, handel, kaféer och restauranger. Här har vi möjlighet att integrera Änggårdsbergen i stadslivet och skapa en dynamisk, urban och levande plats, säger Lisa Häggdahl, projektchef på Platzer Fastigheter.

Södra Änggården ska bli ett område där det är möjligt att leva i ett grönt område med närhet till centrums utbud. Tillsammans med den boulevard som planeras för Dag Hammarskjöldsleden skapas en ny stadsbild. Boulevarden ska utformas som en stadsgata med bostäder, affärslokaler och kontor på båda sidor och ska knyta ihop Norra Högsbo med Linnéområdet och Frölunda. Utöver bostäder planeras även förskolor och skolor. I den nya blandstaden ska det vara enkelt att röra sig mellan områdena där cykel gärna blir ett naturligt färdmedel.

Ännu fler bostäder i framtiden
Platzers ambition är att omvandla sina befintliga industrifastigheter i Högsbo till en levande stadsdel med bostäder, verksamheter och småskalig handel. Projektet, som i första etappen omfattar cirka 120 000 kvm BTA* och över 600 bostäder är stort nog att ge underlag för kollektivtrafik, handel och service och kunna utgöra en god urban social miljö. På sikt finns potential på Platzers Fastigheter att i området utveckla ytterligare cirka 140 000 kvm BTA och 900 bostäder.

Arbetet med den första detaljplanen har precis startat och den ingår i Bostad2021 (som tidigare hette Jubileumssatsningen) som är en kraftsamling för att skapa 7000 nya bostäder utöver ordinarie produktion till 2021, då Göteborg fyller 400 år.

– I höst kommer Platzer öppna ett Stadsutvecklingskontor i området. Där kommer det finnas möjlighet att ta del av de senaste planerna, visionen för området och ta kontakt med oss som arbetar i projektet, för att få svar på de frågor som kan uppstå, säger Gustaf Lindman, fastighetschef på Platzer Fastigheter.

* BTA är en förkortning av bruttoarea, dvs summan av alla våningsplans area, begränsat av de omslutande byggnadsdelarnas utsida.

201603222592-5

201603222592-4