Lägesinformation från Trafikkontoret gällande Sisjön, november 2016.

  1. Infarten till parkeringen vid affärshuset med Willys flyttas under våren.
  2. Stora ån återgick till sin vanliga sträckning under oktober.
  3. Sisjövägen öppnade för södergående trafik 4 november. Den 1 december öppnar Sisjövägen även för norrgående trafik.
  4. Under våren startar större lednings- och förstärkningsarbeten som periodvis kommer att påverka trafiken.
  5. Den nya rondellen börjar byggas vid årsskiftet och blir klar under våren. Samtidigt kommer även gång- och cykeltunneln att rivas och ersättas av en överfart i anslutning till rondellen.

karta_