Företagarföreningen Högsbo-Sisjön arbetar ständigt och målmedvetet med att utveckla området. Frågor som rör kollektivtrafiken, trafiken, ombyggnader m.m. har på senaste tiden varit mycket aktuella. Under sommaren har området drabbats av flera strömavbrott och därför gör vi nu en mindre undersökning om detta. Faktaunderlaget som vi får ut av detta hjälper oss att åtgärda problemen.

Hjälp oss att utveckla Högsbo-Sisjön genom att svara på enkäten!