Vi påbörjar nu arbetet med att bygga en ny cirkulationsplats mellan Datavägen, Sisjövägen och Knapegårdsvägen. Den kommer att ge ett bättre flöde i trafiken och koppla ihop Datavägen med Sisjövägen och Knapegårdsvägen. Den befintliga gång och cykeltunneln kommer att rivas.

Rivningen innebär att Sisjövägen direkt söder om Knapegårdsvägen stängs av helt i tre veckor under perioden måndag 13 februari till söndag 5 mars. Trafiken kommer under tiden att ledas om enligt kartan.

Det går att nå alla bostäder och Betani-ahemmet, men det blir en liten omväg via Askims Domarringsväg. Buss linje 84 som trafikerar Sisjövägen/Knapegårdsvägen kom-mer istället köra från Askims Svartemosse via Askims Domarringsväg – Knapegårdsvägen vidare ordinarie väg till Marklandsgatan (gäller i båda riktningar).

Vid frågor eller synpunkter kontakta:
Trafikkontorets byggledare: Leif Arvidson, telefon 0707-86 68 09
Platschef: Malin Persson, telefon 0725-33 79 28
Platschef biträdande: Anders Csapo, telefon 0733-37 37 62
Arbetsledare: Andreas Jurkiewicz, telefon 0733-84 75 53
Göteborgs Stads kontaktcenter: telefon 031-365 00 00
E-post: goteborg@goteborg.se

För information om busstrafiken se vasttrafik.se