Veckans trafikrapport från Trafikverket:

Under vecka 8 fortsätter vi att ställa upp tunga barriärer längs Söderleden. Barriärer placeras längs Söderledens norra sida i västergående körriktning, mellan Fässbergsmotet och Sisjömotet.

Samma vecka pågår arbeten vid avfartsramperna i båda riktningar till Sisjömotet. Arbetet innebär att dessa skjuts några meter närmare Sisjöbron. Detta arbete är förberedelser för att underlätta framtida beläggningsarbeten av avfartsramperna.