Kollektivtrafiken var länge eftersatt i det kraftigt expanderande Högsbo-Sisjön. För ett par år sedan hörde därför fastighetsägarna och Företagarföreningen av sig till Företagslotsen på Business Region Göteborg och undrade om vi kunde hjälpa till att utveckla kollektivtrafiken.

Efter det att Företagslotsen kontaktat och samordnat möten med bland andra Trafikverket, Västtrafik, Trafikkontoret och andra berörda blev resultatet att det sedan december 2016 blivit både tätare och senare turer till Högsbo-Sisjön, även på helgerna.

Detta är bara ett exempel på hur Företagslotsen konkret och snabbt kan hjälpa näringslivet i sina kontakter med kommunens alla förvaltningar och bolag för att stärka företagsklimatet. Vi ger dig professionell och kostnadsfri rådgivning gällande byggprocesser, stadsutveckling, mark och lokalfrågor samt tillstånd av olika slag. Tveka inte att höra av dig om dig behöver hjälp eller undrar något. Vi är till för dig.

Torbjörn Kvarefelt, företagslots, 031-367 61 68, torbjorn.kvarefelt@businessregion.se

Sam Friberg, företagslots, 031-367 61 62, sam.friberg@businessregion.se