Även om tekniken har kommit väldigt långt, är vi ännu inte i mål med helt självkörande fordon. Däremot har många fordon försetts med mer automatiserad teknik och tack vare den kan flera arbetsmoment numera besparas.

Idag pratas det mycket om självkörande fordon. Men först ska vi klargöra vad det faktiskt är. Ett självkörande fordon är ett fordon som kan framföras utan förare. Än är det inte tillåtet med helt automatiserade bilar, bussar eller lastbilar på våra allmänna vägar. – Egentligen har vi inte riktigt kommit så långt som till helt självkörande fordon än. Det krävs fortfarande att en förare är med. Därför kan just självkörande fordon vara ett olyckligt begrepp att använda eftersom vi ännu inte har helt självkörande fordon på våra allmänna vägar. Vi tycker att det är bättre att använda begreppet automatiserade fordon, säger Maria Backlund, Teknisk samordnare för lagkrav och forskning på BIL Sweden, som är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Så det finns inget som heter självkörande fordon? – Jo det gör det. Men vi måste vara noga med de olika begreppen. Vi får inte blanda ihop assistanssystem med självkörande system. Industrin talar idag om en femgradig skala för autonom körning, där nivå 5 är ett fordon utan ratt och de fordon som är i kommersiell drift på allmän väg idag är nivå 2.

Sophantering på nya sätt
Tekniken för självkörande fordon finns och används, men bara i mindre skala i olika försöksverksamheter, tex självkörande bussar och lastbilar inom begränsade områden. Därför är det bättre att tala om gradvis automatisering. Den automatiserande tekniken används till exempel redan idag vid gruvarbeten.

– Genom att kunna använda automatiserade fordon nere i gruvan kan flera arbetsmoment göras både säkrare och smidigare. Volvos nya sopbil är ytterligare ett lyckat exempel på hur man kan underlätta arbetet. Här används tekniken vid sophanteringen i bostadsområden där sophämtarna ofta får kliva in och ut ur fordonen för att kunna sköta sitt jobb. – Det sliter på knän och leder att hoppa in och ut ur bilen. Men med den här lösningen följer bilen efter, nästan som en hund, och det gör det enklare för personalen att tömma sopkärlen. I framtiden kommer den automatiserade tekniken även till exempel underlätta vid kökörning.

Sverige ska vara i framkant
Regeringen lägger stor vikt vid att Sverige ska vara ett land där ny innovativ teknik för hållbara transporter testas. Det är Transportstyrelsen som prövar frågor om tillstånd och sedan utfärdar tillstånden för försöksverksamhet med självkörande fordon på allmän väg. Men den som söker tillstånd måste kunna bevisa att verksamheten bedrivs på ett trafiksäkert sätt. Och hur kommer de automatiserade fordonen att påverka miljön?

– De är bättre för klimatet och miljön. Med automatiserade fordon kommer bättre trafikflöden, transporteffektivitet med minskad bränsleförbrukning och utsläpp som resultat. Den nya tekniken innebär alltså många möjligheter. Och även om vi inte kan koppla bort oss själva från fordonen riktigt än, kan vi ändå få avlastning och att flera arbetsmoment blir mycket enklare.

Text: Maria Felldin
Bilder: © AB Volvo. All rights reserved.