Göteborg förändras. Från att ha haft sin identitet i varvsindustrin har staden nu befäst sina positioner som en innovativ och viktig stad inom teknik- och fordonsindustrin.  

Lindholmen Science park har blivit välrenommerat som mobilitetskluster för utvecklingen i de tekniska branscherna. Utifrån behoven i dagens samhälle drivs olika aktiviteter i samverkansprojekt.  Lindholmen Science Park samlar intressenter, initierar och leder projekt, samt sprider insikter och ny kunskap.

– Rädslan som fanns när varvens epok var förbi, har bytts ut mot framtidstro och samarbeten inom framför allt fordonsindustrin, kommunikationsteknologi, AI media och visualisering. Lindholmen Science Park är idag både en dynamisk mötes- och arbetsplats, samt en arena som lockar till både svenska och internationella utvecklingsarbeten, säger Anna Hafström Kovats, kommunikationschef på Lindholmen Science Park.

Från varvsområde till teknik-kluster

När varvsindustrin försvann stod Göteborg med både mycket oanvänd mark och ca 20.000 personer som blivit av med sina arbeten.  Det behövdes en ändrad riktning på kompassen och siktet ställdes in på att få näringslivet intresserat av att satsa på en utveckling av Lindholmen. Utbildning i kombination med företagande. Göteborgs stad startade 6 st gymnasier på Hisingssidan och även Chalmers lade en ingenjörsutbildning på Lindholmen. Samtidigt etablerade sig Ericsson i området med ett mål att få ett IT-kluster med 10.000 anställda. Nu fanns en grogrund för att bygga ett tekniskt center och Lindholmen Science Park fick en styrelse med tunga representanter från Ericsson, AB Volvo, Volvo Cars, Chalmers och Göteborgs stad.

Idag arbetar, studerar eller bor ca 24 000 personer på Lindholmen och ca 375 företag finns i området. Det område som på 1990-talet inte ansågs värt mer än en krona är idag Göteborgs mest expansiva stadsdel med ett starkt fokus på forskning, innovation, företagande och utbildning.

Uppdrag för framtidens mobilitet

– Bolaget Lindholmen Sience Park har idag två uppdrag, berättar Anna. Det ena är att utveckla ekosystemet, dvs det geografiska området och inte minst ytorna mellan husen.  Det ska vara enkelt och miljövänligt att ta sig till möten och besök. Att skapa nätverksmöjligheter är ju en viktig del av vårt arbete. Vi jobbar med senaste informationstekniken, fysiska laddningsstationer, Styr & Ställ, bilpool och den estetiska miljön. Vi vill erbjuda en modern och attraktiv etableringsmiljö i samverkan med fastighetsägarna i området.

– Det andra är att driva och initiera program och projekt på såväl regional, nationell och internationell nivå. Verksamhetens spets är morgondagens mobilitet för gods och människor. Vi står idag inför en omställning där det bl a gäller att ändra vårt beteende när vi förflyttar oss säger Anna. Så utmaningen är att bidra till bra lösningar för effektivare godstransporter och att få människor att ta sig fram utan att åka i egen bil.

 

Testa idéer på näringslivet
– Lindholmen Science Park AB är inte vinstdrivande och vår neutrala miljö gör att vi lättare kan samla alla parter som näringsliv, akademier och myndigheter. Här finns stora innovationskrafter, säger Anna. Här kan man gemensamt testa och skapa ideer som näringslivet kan ta med sig och utveckla till färdiga produkter. Och vi möjliggör informella möten för mindre företag eller studenter och forskare som vill testa sina uppslag. Vid kaffeapparaten, över en lunch eller i arrangerade nätverksträffar, som ”Lindholmen Connected”. Lindholmen Science Park satsar också mycket på information så företagen kan hålla sig a jour och bjuder in till kostnadsfria aktiviteter med kända föreläsare inom de olika branscherna. Som student är det förstås attraktivt att vara på plats där så många akademier och företag finns samlade.

Internationellt intresse

Sverige räknas idag som ett land i framkant när det gäller idéer och lösningar för mobilitet, berättar Anna. Och utländska företag är nyfikna på vår samverkansmodell. De förundras över hur myndigheter och konkurrerande företag kan sitta vid samma bord och diskutera utvecklingsmöjligheter.  Intresset är stort för hur mycket teknik som finns samlat i kombination med enkelhet, tillgänglighet och öppenhet. Det är än så länge både ovant och lockande för utländska företag.

Geely är ett exempel på företag som satsar stort på Lindholmen. Geely Innovation Center byggs just nu och ska stå klart 2021.  Detta skapar många arbetstillfällen och det kan bli en utmaning att hitta tillräckligt mycket kompetent arbetskraft. Så t ex ingenjörer har goda möjligheter att få jobb här. Det är också en fördel att kunna dela kompetens mellan bolagen på Lindholmen.

Mobilitet som tjänst är framtiden

Västsvenska fordonsklustret samlar tusentals människor i området och är den mest tongivande branschen på Lindholmen.

– Branschen står inför en omställning, berättar Anna. Det kommer bli mer och mer fokus på att inte köra i egen bil. och det man tittar mycket på nu är att man i framtiden prenumerar på mobilitet som en tjänst. Volvo Cars t ex, vet att i framtiden kommer inte alla ha egen bil, men målet för dem är förstås att så många som möjligt ska åka i en Volvo. Men det kommer bli i självkörande fordon som tar dig dit du ska. Det kommer att bli bilpooler och perifiera parkeringar med självkörande bussar som tar dig vidare. Det är alltså en skiftning i beteendet som är den stora utmaningen framöver för bilindustrin. För att få människor att ändra sitt beteende måste det finnas bra alternativ. Och det gäller att ligga i framkant när förändringen sker. Även godshanteringen kommer att bli mer och mer automatiserad. Tex kommer självkörande bilar kunna köra på en trailer själva.

 

Mjukvara i olika former

Mjukvaruutveckling är ett annat viktigt område på Lindholmen. Självklart kopplat till fordonsområdet men också på den Prehospitala användningssidan. Det underlättar för vården att bli mer effektiv. T ex att i ambulansen ha bildstöd som är kopplat direkt till sjukhusen. Med hjälp av detta kan bättre bedömningar göras redan på väg till sjukhuset.

Även inom annan media och film pitchas och utvecklas många ideer på Lindholmen. Gothenburg Filmstudios bidrar stort med nyheter inom kultur och samlar olika sorters kreatörer.

Levande stadsdel,

Nu finns Nya Älvrummet i Lindhomen Science Park, med en utställning som lockar till många besök av både allmänhet och näringsliv. Med början i Eriksberg tog bostadsbyggandet fart på Hisingssidan. Nu växer även Karlastaden fram och det i sin tur skapar utrymme för hotell, restauranger och affärer. Det gamla varvsområdet fortsätter att sjuda av liv fast i ny tappning.

Lindholmen Science Park välkomnar samarbeten och möten med företagen både i Högsbo/Sisjön och Sverige i övrigt. Ta chansen att delta i diskussioner, hämta ny kunskap och nätverka. I Sisjön har vi t ex ett starkt fordons-kluster som kan ha stora fördelar av detta. Gå in på www.lindholmen.se så ser du vad som är på gång både långsiktigt och den närmaste tiden.  – Närmast, 26 oktober,  bjuder affärsnätverket Lindholmen Connected in till ett möte om fordonsbranschen tillsammans med Volvokoncernen, hälsar Anna

Faktaruta.

1 oktober tillträder Tord Hermansson som ny vd på Lindholmen Science Park. Tord kommer närmast från Volvo Cars där han ansvarat för företagets externa forskningssamverkan.