Hej alla företagare, affärer och verksamheter i området Högsbo-Sisjön! VILL NI SYNAS OCH TA MER PLATS? Ta chansen och annonsera eller visa upp er verksamhet genom en artikel i tidningen Högsbo-Sisjön.

Tidningen ges ut av Företagarföreningen Högsbo-Sisjön och utkommer med fyra nummer per år. Kommande nummer ges ut i mitten på juni och vi är just nu i full gång med att samla in material till detta härliga sommarnummer. Nå 1 700 företag, 200 branscher och 1000-tals läsare – både företagare och konsumenter. Kontakta Danne Eklind för mer information på 0703-565606.

Kolla gärna in vårt senaste nummer på https://hsff.nu/tidningen-hogsbo-sisjon