VECKANS MEDLEMSFÖRETAG #2
Swesam (Svensk Samhällsservice AB) erbjuder jobb till människor med någon form av funktionsvariation. Uppdragen är mycket varierande. En del är att hantera moderna maskiner och produktionsenheter och en annan del är skilda legoarbeten i form av etikettering, inplastning, montering, märkning, transfertryck mm.