Sisjövägen avstängd mellan Knapegårdsvägen och Askims Domarringsväg under perioden 13 februari-5 mars.

Arbetet med att bygga en ny cirkulationsplats mellan Datavägen, Sisjövägen och Knapegårdsvägen påbörjas nu. För att möjliggöra arbetet behövs den befintliga GC-tunneln under Sisjövägen rivas. Rivningen innebär att Sisjövägen mellan Knapegårdsvägen och Askims Domarringsväg stängs av helt i tre veckor under perioden måndag 13:e februari till söndag 5:e mars.

Trafiken kommer under tiden att ledas om enligt skiss nedan, där buss linje 84 som trafikerar Sisjövägen/Knapegårdsvägen istället kommer köra från Askims Svartemosse via Askims Domarringsväg – Knapegårdsvägen vidare ordinarie väg till Marklandsgatan (gäller i båda riktningar).

Med vänlig hälsning
Peab Anläggning AB

Vid frågor eller synpunkter kontakta:
Trafikkontorets byggledare:
Leif Arvidson, telefon 0707-86 68 09
Stefan Heinz, telefon 010-505 28 53
Platschef: Malin Persson, telefon 0725-33 79 28
Platschef biträdande: Anders Csapo, telefon 0733-37 37 62
Arbetsledare: Andreas Jurkiewicz, telefon 0733-84 75 53
Göteborgs Stads kontaktcenter: telefon 031-365 00 00, e-post: goteborg@goteborg.se