Medan många bankkontor förlitar sig helt på de digitala kontakterna och drar ner på de personliga mötena, gör SEB Sisjön tvärtom.

– Vi har fler möten med våra kunder nu än tidigare, säger kontorschef Andreas Löf och privatmarknadschef Daniel Olsson. Med drygt 35 anställda täcker vi de flesta delar man kan behöva hjälp med, från födseln och genom hela livet. – Vi vill vara med på kundens hela resa, möjliggöra att drömmar uppfylls och ge en service i världsklass.

Service i världsklass innebär att ha en vision om att i varje situation uppfylla de förväntningar som kunden har. SEB vill kunna möta upp varje kund och stämma av vilka förväntningar som finns och ge råd i den situation varje kund är.  – Vi vill träffas personligen och tillsammans diskutera hur man löser kundens behov och önskningar på bästa sätt. Vid specifika behov förmedlar vi kontakter till andra samarbetspartners, som t ex jurister, försäkringsbolag eller fastighetsmäklare, säger Andreas och Daniel.

Enkelhet, trygghet och bred kompetens

  • Vi jobbar långsiktigt och med att bygga relationer berättar Andreas och Daniel.  – Enkelhet engagemang och trygghet är ledorden.  Vi vill vara en partner och ett bollplank från det att du blir myndig och ska skaffa ditt första bankkort, genom husköp, företagsaffärer, sparande till dina barn och till pensionsplanering.

SEB Sisjön har kompetens på plats inom de flesta bankområden.  – Vi jobbar parallellt med det traditionella och det moderna, säger Andreas och Daniel. Personliga möten tillsammans med full service på den digitala plattformen, tror vi ger det bästa resultatet.

Förlitar man sig helt på digitala tjänster kräver det en hel del kunskap hos kunden.  Dagens samhälle erbjuder så många val och det är svårt att kunna allt. Då vill vi finnas som bollplank och rådgivare. Vi går igenom din situation just nu och lotsar till rätt kompetens så du får bästa vägledning hos experter inom varje område. Tack vare att vi är så många på kontoret i Sisjön täcker vi de flesta frågeställningar.

  • Du beställer inte bara ett kort eller en ränta hos oss, utan vi vill ge dig en helhet, säger Andreas och Daniel. Vi vill se till att din vardag fungerar utan hinder och samtidigt kunna hjälpa dig uppfylla dina drömmar. Det kan vara att köpa en bostad, en resa, eller starta ett företag.

Grundutbildning privat o företag

Genom att finnas på plats har personalen på SEB Sisjön möjlighet att visa, ge råd och utbilda både unga, äldre och företagare direkt på kontoret. I mötet med kundtjänsten kan du direkt ställa frågor och få hjälp med de tekniska lösningarna, som t ex att starta ett mobilt bank-ID. De är lyhörda för eventuell oro, ger råd och praktisk hjälp direkt på plats.

Från UF till “Entrepreneur of the year”

SEB satsar stort på att gynna entreprenörsandan och startandet av nya företag. Banken engagerar sig i organisationer och samarbetspartners för att stötta dig som har en idé eller redan är etablerad, men vill ha ett bollplank och utvecklas vidare. – Vi finns med från UF (Ung företagsamhet), där gymnasieungdomar startar företag, och till målet – att bli ”Entrepreneur of the year”. Starta, utveckla, växa och hylla är de olika stegen i Entreprenörstrappan som SEB jobbar efter.

 

Bas-kunskaper till ungdomar

Ett annat led i ambitionen att vara en partner genom hela livet, är att utbilda de yngsta bankkunderna. En basic-kunskap om möjligheter och fällor när du precis är på väg ut i vuxenlivet och ska börja sköta dina egna bankaffärer. Hur når man då de unga?

  • Vi åker ut till idrottsföreningar och erbjuder oss att informera och svara på frågor från tonåringarna. Vad händer när man fyller 18? Hur skaffar man ett nytt konto eller ett bankkort, vad bör man tänka på? Frågorna från de unga är många och det är lätt att känna sig osäker och göra fel val. SMS-lån och erbjudanden som är ”för bra för att vara sanna” dyker ju ständigt upp. Vad kostar den där Iphonen egentligen? Våra besök har varit väldigt uppskattade och vi känner det som ett viktigt led i vår strävan efter att ta samhällsansvar.  Målet är att vare en partner med en helhetssyn genom hela livet.

Även yrkesverksamma i området erbjuds seminarier, nätverkande, inspiration och ny kunskap genom affärsnätverket i Sisjön. Frukostseminarium i olika ämnen som återkommer regelbundet

Ett kontor fyllt med människor

SEB i Sisjön satsar på att ha en stor personalstyrka och kunna erbjuda personliga möten i alla lägen.   -Vi har ett högt kundtryck som bara växer, berättar Andreas och Daniel. Området är expansivt och tillväxten hög. Här vill vi vara med och utveckla och utvecklas. Vi känner att den lokala närvaron är viktig för våra kunder. Vi vill arbeta med personliga kontakter och med ett hållbarhetstänk i allt vi gör.