Balansen mellan fokus på prestation och att inte nöja sig med att faktiskt uppskatta sig själv för vad man uträttar – det kan vara svårt. Om det samtalade Emma Green, som nyligen avslutat sin höjdhopparkarriär, tillsammans med Camilla Kallin. Vi fick vara med på deras gemensamma resa där Emma hoppat och Camilla arbetat med det mentala. Att faktiskt dela upp ansvarsområdena för att skapa förutsättningar för en prestation och göra alla delaktiga i prestationen. Men framför allt, lite oftare konstatera vilka prestationer som faktiskt gjorts.

Text
HSFF Red.