Mellan 13 och 21 december kommer påfartsrampen till Söderleden östergående att vara avstängd för trafik.

Alternativ färdväg framgår nedan.