I samarbete med Business Region Göteborg har Företagarföreningen Högsbo-Sisjön förmånen att bjuda in till en digital workshop 28 september med temat ”Säkra affären med rätt kompetens.”

Vet du vilken ny kunskap ditt företag måste utveckla eller anställa för att vara konkurrenskraftiga de närmaste åren? Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen gör att vi står inför nya sätt att arbeta. Och den utvecklingen har påskyndats under Covid-19-pandemin. Detta ställer krav på ny kompetens och kräver mycket av såväl ledarskapet på företag som av själva organisationen.
Omvärldsbevakning och trendspaning är viktigt för att kunna kika runt hörnet och få koll på de krav framtiden ställer. Lika viktigt är det att arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning. Därför har vi tagit fram en workshop där du får bekanta dig med ARUBA. Det är en enkel modell för att Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla kompetens.
Under workshopen kommer vi bland annat:
• Reflektera över omvärldsfaktorer som påverkar din affär och kommande kompetensbehov
• Gå igenom ARUBA-modellen
• Genomföra självskattning enligt ARUBA-modellen och utbyta erfarenheter
• Prioritera vad ditt företag vill jobba vidare med
Efter workshopen erbjuder vi dessutom 5 timmars rådgivning per företag med en konsult. Timmarna bokas in efter workshopen och nyttjas inom 2 månader.
Datum: 28 september 2021
Tid: 13.00-16.30
Plats: Digitalt via Teams. Länk skickas ut några dagar innan.
Kostnad: Ingen kostnad
Anmälan: Anmäl dig via länken: https://www.trippus.net/aruba-210928