Göteborgs stad är först i landet med att testa nya vägar för att hjälpa arbetssökande att få in en fot på arbetsmarknaden genom stegvis utbildning och matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare.

– Vi vidgar åtagandet  till att erbjuda utbildning även till de som redan har jobb, men som vill byta inom sina företag. Vinsten är att frigöra deras förstajobb till andra som inte kommit in på arbetsmarknaden ännu, säger upphovsmakare Jan Elftorp, förvaltningschef på Arbetsmarknadsförvaltningen/vuxenutbildningen på Göteborgs Stad.  Att ge människor förutsättningar till arbete är en förutsättning för att få ett tryggt och jämlikt Göteborg, menar Jan Elftorp

Idag finns ca 3.000 fullt arbetsföra invånare i Göteborg som lever på försörjningsstöd. Ett enormt slöseri menar Jan Elftorp, både mänskligt och ekonomiskt. Till dessa kommer de stora mängder flyktingar och nyanlända vi fått det senaste året.  Många med hög utbildning i sina hemländer.

Hur hanterar vi detta på bästa sätt? Politiskt ser man olika på lösningen. Alliansen förespråkar jobblinjen där förekomsten av enkla, mindre betalda jobb är viktigt medan regeringen menar att utbildning är den rätta vägen . – Jag gillar inte ”antingen eller-diskussionen” sägar Jan Elftorp. Jag anser att ”Både och-inriktningen” ger betydligt bättre resultat. Alla har inte samma behov.

Stegvisa jobb och kunskapslyft

  • Vår modell bygger på stegvisa jobb och kunskapslyft, berättar Jan och Alexander DeCerein, planeringsledare på förvaltningen.  Vi går först igenom den arbetssökandes nuvarande ”status”. Frågor som ställs och besvaras är:  Vad kan du, vad har du med dig? Vad är en realistisk start för dig på arbetmarknaden? Vad krävs för att du ska få ett jobb? Vad krävs för att du ska kunna söka ett annat jobb än det du har?

Det speciella med det här tillvägagångssättet är alltså att den arbetssökande får hjälp att utvecklas stegvis. Vissa behöver gå in på steg ett, om du helt saknar utbildning eller arbetslivserfarenhet. Du kan börja med att lära dig svenska tex . Andra kan gå in på nästa steg direkt, genom sin tidigare erfarenhet i Sverige eller i andra länder och behöver komplettera och vidareutveckla sig för att bli intressanta på arbetsmarknaden. Andra kanske redan har fått det där första jobbet och vill söka sig vidare, vilket kräver mer kunskaper. Då kan vi hjälpa till med den vidareutbildningen. Vinsten här är ju att deras ”förstagångsjobb frigörs och någon utanför arbetsmarknaden kan få det jobbet. – Vi skapar en  ovärderlig rörlighet på arbetsmarknaden , menar Jan och Alexander.

Riktiga viktiga jobb

Till skillnad mot många andra statliga arbetsinsatser är vårt fokus på att de arbetssökande snabbt ska få riktiga, viktiga jobb. Arbetsuppgifter som behöver utföras oavsett kvalificeringsgrad. Och där det faktiskt krävs prestationer från de anställda. Inte subventionerade tjänster eller praktikplatser. Erfarenheten visar att de tjänsterna ofta tas bort när subventionen är slut och blir alltså kortsiktiga lösningar. Och motivationen att lära sig svenska eller tillgodogöra sig yrkeskunskaper är mycket större om du gör det på ett jobb du redan har än, i ett klassrum.  Den bästa svenskaundervisningen sker i fikarummen på jobbet, menar Jan och Alexander.

Talangprojektet

Det senaste året har ca 1.200 människor fått hjälp till anställning via arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen, Göteborgs stad. Och  ca 20.000  utbildas inom förvaltningen.  – Vi har startat samarbeten med flera större arbetsgivare som Volvo och Storhotellgruppen där vi tex förbereder och utbildar de arbetssökande enligt de steg de har behov av, och sedan bla anordnar ett mingel eller workshop där de arbetssökande möter arbetsgivarna  och vi matchar dem med varandra, berättar Alexander. Även här kan det vara människor som helt saknar arbete eller de som vill byta jobb och komma vidare. På mindre arbetsplatser kan vi komma och utbilda personalen på arbetstid några timmar i veckan, tex i svenska språket om det behovet finns.

  • Vårt arbetsätt med den stegvisa utvecklingstrappan där du hoppar in i det steg du befinner dig på, ger en helhetssyn som både snabbt får människor i arbete, gör arbetmarknaden mer flexibel och frigör arbeten till dem som ännu inte tagits sig in på arbetsmarknaden.  Samhällsekonomiskt vinner vi alla på att så många som möjligt har jobb och meningsfulla dagar.  Det minskar utanförskapet, kriminaliteten och sjukskrivningstalen.

Flera av de arbetsgivare vi samarbetar med är otroligt nöjda med den personal vi matchat ihop dem med. Och känner sig också motiverade och stimulerade av att medverka till att Göteborg ska bli en jämlik och trygg välmående stad för oss alla. Nu söker vi fler samarbeten med företag i Högsbo Sisjön, berättar Jan och Alexander.  Till hösten öppnas  ett kompetenscenter I Frölunda och då är vi ännu närmare Högsbo Sisjön.  Kontakta Alexander så berättar han mer eller kom på Arkipelagens frukostmöte den 16 juni, där Jan och Alexander presenterar projektet och hoppas knyta många givande kontakter med företagen i Högsbo Sisjön.  Er framtid är stadens framtid , avslutar Jan Elftorp och Alexande DeCerein.

 

trappan