Med sedvanlig ackuratess guidade Robert Bergqvist oss genom ekonomin under FrukostAkadmien. Inledningsvis med de större penseldragen över världen för att sedan landa i lite mer närområde. Här följer en liten resumé. 

USA och kina
Robert berättade att det finns tydliga tecken på vändpunkt i ekonomin, på flera håll. Signaler som kunde ses före att Trump tillträdde och han rör om vilket hamnar i en positiv vågskål.

Det är emellertid fortsatt oroligt med ökade ekonomiska klyftor i världen som ger politiska spänningar. USA:s ekonomi drar lite uppåt eftersom att amerikanska hushåll är stärkta. Samtidigt verkar Kina, 60% av världsekonomin, ha bottnat och vänt svagt uppåt. 60% av en ekonomi påverkar världsekonomin ganska omgående. Donald Trump och Brexit är ändå orosmoln och stora frågetecken. Ekonomier gillar inte frågetecken, berättade Robert vidare.

EU
Vi fick veta att EU presenterade ett dokument, Vitboken, i mars som pekar ut fem huvudspår på vilken väg som skall gälla för EU framöver. I vitboken behandlas hur EU kommer att utvecklas under de närmaste tio åren genom ett aktiv val mellan; Fortsätta som förut, enbart den inre marknaden, de som vill ha mer gör mer, göra mindre men göra det effektivare eller göra mycket mer tillsammans. Beslut skall tas under 2017 och kommer att påverka EUs inriktning tydligt.

Sverige
För svensk del befinner vi oss i tydlig, något avmattande högkonjunktur. Driver på gör byggsektorn, offentlig sektor (antal anställda) samt export. Det som bromsar är främst brist på arbetskraft. Avsaknaden av inflation är en fortsatt hämsko och kronan bedöms som undervärderad med 5-10%.