I vecka 17 görs en justering då den nya avfartsrampen skall tas i bruk. Läs mer här.