Consensus Asset Managment AB är ett värdepappersbolag med huvudkontor i Mölndal. Företaget arbetar med tre delar, kapitalförvaltning, Corporate Finance och med tjänstepensioner.

– Vi sticker ut med stort personligt engagemang, fördelen med att vara nära våra kunder rent fysiskt och är oberoende av enstaka bankers rekommendationer, säger Vd Patrik Soko. Vi samarbetar med ett flertal banker, fonder och försäkringsbolag, både svenska och utländska. På det viset skapar vi oss ett bedömningsunderlag som är så objektivt och flexibelt som möjligt.  Vi tror att kombinationen av personlig service, korta beslutsvägar, flexibel struktur och kundens möjlighet att följa med och handla digitalt genom plattformen Nordnet är vad marknaden behöver.

Kaptialförvaltning

  • Våra huvudsakliga kunder är bolag som har likviditetsöverskott, institutioner, stiftelser samt privatpersoner med en större förmögenhet som de vill förvalta på ett bra sätt. Det gemensamma i vårt arbete med de olika kundgrupperna är att vi brinner för det personliga mötet och genomlysningen av vad varje kund behöver och önskar. Vi samlar information från alla våra samarbetspartners, gör kundens riskprofil, och med utgångspunkt från den ger vi placeringsråd.  Vi erbjuder även diskretionär förvaltning vilket innebär att man överlåter hela förvaltningen och ansvaret till Consensus.
  • Många rådgivare har över 20 års erfarenhet i branschen vilket vi också ser som en stor trygghet, menar Patrik Soko.  Vi träffar varje vecka olika analytiker från banker och fondbolag för att få ett brett informattionsflöde. Vi gör sedan en egen analys av marknadsläget innan vi föreslår ett alternativ till våra kunder eller tar beslut i våra diskretionära portföljer. Vi är inte beroende av något centralt beslut och vågar bedriva en aktiv- och inte en indexnära förvaltning. Vi vill helt enkelt att kunden ska få vår syn på börsen och ränteläget. Sedan följer vi aktivt med och föreslår förändringar när marknaden ändras.

Consensus mål är att arbeta heltäckande med sina kunder. Kapitalplaceringar, försäkringar och förändringar i tex ägarförhållanden, sk Corporate Finance.  Det kan vara företagsförsäljning eller en börsintroduktion. Här är det extra viktigt att göra rätta värderingar och tydliggöra framgångsfaktorer. Och sedan ha ett aktivt investerarnätverk när det dags för affär. 

Tjänstepension för de utan kollektivavtal
Consensus analyserar och erbjuder olika tjänstepensionslösningar.  Målgruppen är ägare, anställda i privata företag eller personer med större pensionsavsättningar, sk ”10-taggare”.

Det finns en mängd faktorer som avgör hur varje kunds tjänstepensionslösning ska se ut. Även här är våra mäklares kunskaper viktiga för jämföra viktiga parametrar som kostnader och avkastningsresultat. Vi har samarbetsavtal med merparten av de svenska livförsäkringsbolagen och kan dessutom erbjuda diskretionär tjänstepensionsförvaltning via kapitalförvaltningsenheten, säger Patrik Soko.

Egna fonder
Under hösten lanserade Consensus två egen förvaltade fonder. Bägge två har visats stort intresse från marknaden och har idag en fondförmögenhet på dryga 200 miljoner kr vardera. Båda har haft en mycket lyckad start med en positiv avkastning samtliga månader sedan start (februari månad).

Consensus Lighthouse Asset är en aktivt förvaltad specialfond, med mandat att investera i aktier, räntor och alternativa tillgångar. Investeringsstrategin är flexibel och förvaltaren gör löpande marknadsbedömningar.

Consensus Småbolag inriktar sig på att placera i bolag på de mindre börslistorna som normalt inte följs av de större analysfirmorna. Bolagen ska vara noterade på nordisk börslista.

Fonderna finns tillgängliga på Nordnets plattform.

Snabba beslut

  • Vår styrka är att vi är flexibla, inte är beroende av några centrala beslut och kan göra snabba förändringar om förutsättningarna ändras, menar Patrik.

Vi har dessutom ett stort antalsamarbetspartners som vi hämtar fakta ifrån, vi kan skräddarsy lösningar objektivt så att det blir bra individuella lösningar för varje kund. Vi ligger långt framme i digitaliseringen genom portalen Nordnet och vi finns nära kunden rent fysiskt med medarbetare med lång erfarenhet från marknaden. Självklart har vi alla finansiella tillstånd som krävs och står under Finansinspektionens tillsyn.  Vi vill vara spindeln i nätet för dina finansiella affärer och hos oss kan man handla alla finansiella instrument avslutar Patrik Soko.