Ramirent arbetar med helhetslösningar för att planlägga hela områden inför större byggnationer. Ibland som ”mindre samhällen” med bodar och logistik som ska fungera. Genom sin storlek kan man snabbt få fram maskiner även till större byggen.

Den första december öppnar Ramirent i Högsbo. Företaget hyr ut maskiner och verktyg framför allt till byggföretag och entreprenadfirmor. Allt från små handverktyg till tyngre maskinutrustning. Anledningen till flytten är att vi ser nya möjligheter att växa i expansivt område.

– Det är mycket förändringar och byggprojekt på gång i Högsbo-Sisjön och vi vill vara med där det händer, säger distriktschef Jan Ferdell och Mårten Norsell på Ramirent. Vi beskriver oss gärna som ett företag med landsomfattande uthyrning med lokal kännedom, fortsätter Jan. Med det menar vi att vi har det stora företagets fördelar i resurser och kompetens, men vi arbetar med många lokala byggare och projekt för att vara nära våra kunder. Både fysiskt med enklare logistik och att vi kan arbeta långsiktigt med nära kundrelationer på plats. Vi är både miljö- och kvalitetscertifierade och att finnas i närheten av våra kunder ser vi som en fördel.

Helhetslösningar
Ramirent arbetar mer och mer med helhetslösningar. De är ofta med och planlägger hela områden inför större byggnationer. – Det kan ibland vara som ”mindre samhällen” med bodar och logistik som ska fungera, berättar Jan och Mårten. Genom vår storlek kan vi dessutom snabbt få fram maskiner till större byggen och möta behoven där de dyker upp.

– Men även kortare och mindre uppdrag är förstås viktiga, Vi finns till hands vid t ex fasadarbeten, monteringar och renoveringar samt nybyggnation. Vi ser fram emot flytten till Högsbo och de kommande årens byggplaner och utveckling av området, säger Jan Ferdell och Mårten Norrsell.

ramirent