Det är många och stora planer som är på gång för Sisjö handelsområde. Arbetet med nya Bauhaus och Biltema pågår för fullt och tar form i detta nu. Bauhaus förväntas skapa ca 200 nya arbetstillfällen. 

Dumpers, grävmaskiner och kranar, området där Forbo Forshaga tidigare hade sin verksamhet, vittnar om full satsning i Sisjön. Nya hyresgäster är på väg in, både här och där.

Det är många och stora planer som är på gång för Sisjö handelsområde. Arbetet med nya Bauhaus och Biltema pågår för fullt och tar form i detta nu. I höst slår de upp portarna på området där Forbo Forshaga en gång låg. Bauhaus kommer att bli ca 17 000 kvm stort och därmed ett av de största i Sverige och förväntas skapa ca 200 nya arbetstillfällen. I samband med den nya etableringen kommer även vägarna i och till Sisjön att ses över för att klara och förbättra trafiksituationen.

Men det tar inte slut där.

Apselin Ramm och Alaska Fastigheter är två aktörer som storsatsar i området.

– Vi jobbar med ett antal projekt parallellt, säger Nils Rydh, vice vd för Alaska Fastigheter, som ser Sisjön som Sveriges hetaste tillväxtområde.

Alaska Fastigheter och Aspelin Ramm skissar just nu på utvecklingen av en handelsplats alldeles intill Söderleden. 40 000 kvm är tänkta för kontor, butiker, restauranger, kaféer, nöjen och ett helt gäng med parkeringsplatser. Men. Ingenting är klart ännu.

– Planerna bottnar i att vi vill skapa en attraktiv miljö för boende, kunder och företag i området och också goda kontorsmöjligheter samt nya arbetstillfällen. Vi vill utveckla miljön, satsa på de familjer som redan finns i området och alla de som är på väg hit, med tanke på de många bostäder som planeras i och kring Sisjön. Vi vill skapa ett område som lever fler timmar på dygnet än vad det gör idag, säger Nils Rydh.

Men som sagt, inga beslut är ännu fattade.

Ett annat Alaskaprojekt är att hitta nya och passande hyresgäster till de stora lokalerna som Chilli tidigare hyrde, mitt emot XXL, ovanför Willys. Planen är att ha ny alternativt nya verksamheter klara under hösten.

Den detaljplan som tagits fram för Sisjö handelsområde och som vann laga kraft för två år sedan har som syfte att skapa god miljö för handel, kontor och service och att förbättra framkomligheten för kollektivtrafik samt möjliggöra fortsatt utveckling inom området.

– Infrastrukturen och kollektivtrafiken är en oerhört viktig del för utvecklingen av Sisjön, säger Nils Rydh.

Både Trafikkontoret och Trafikverket ser det som en viktig utmaning att se till att all trafik, dvs kunder, anställda, boende och byggtrafik kommer fram under byggtiden och att alla fastigheter har god tillgänglighet. I Sisjön finns ett stort och brett utbud av butiker samtidigt som det är ett område med tusentals arbetsplatser. Sisjön växer dessutom och får ännu fler verksamheter. Det medför ökad trafik och därmed är det dags att se över både trafikflödena och utformningen. Under 2016–2017 kommer både trafikkontoret Göteborgs Stad och Trafikverket att genomföra arbeten i området.

Fram över kommer vi beskriva trafikarbetet mer i detalj.