Det är framtidens melodi i Högsbo-Sisjön!

Alla våra värden tar nu form i ett nytt grafiskt uttryck för varumärket Högsbo-Sisjön. Föreningens nya logotyp rymmer allt det nya som signalerar alla de värden som områdets utveckling vilar på.

Det har bubblat under ytan länge nu. Högsbo-Sisjön har under de senaste åren seglat upp som ett av de mest spännande områdena i Sverige vad gäller utveckling, inflyttning och framtidspotential. Alla som bor och arbetar i området vet att det är mycket på gång. Vägar ska breddas, infrastruktur skall byggas, flöden skall effektiviseras, byggnadskomplex skall föras upp och fyllas med spännande koncept och verksamheter, bostäderna skall bli fler och därmed även antalet invånare.

Bakom denna enorma utveckling ligger naturligtvis en mängd olika drivkrafter, aktörer och dess samarbetsorgan. Ett av dessa organ är Företagarföreningen Högsbo-Sisjön, som är en av de största företagarföreningarna i Sverige.

Arbetet med att utveckla området Högsbo-Sisjöns varumärke har internt pågått under ett par år nu och man har under vintern samlats kring en plattform och strategi för hur man gemensamt ska ta sig an framtiden på bästa sätt. Tankar om samverkan, gemenskap, folklighet och öppenhet har drivit fram en gemensam linje för samtliga aktörer i området Högsbo-Sisjön, fastighetsägare, politiker, företagare, samhällsutvecklare, boende, besökare och kunder.

Högsbo-Sisjön tar nu på sig en ny kostym efter att ha växt ur sin gamla. Ett industriområde har transformerats till ett handelsområde som i framtiden skall agera mötesplats och utgöra navet för en mängd olika aktiviteter och verksamheter. Ett samhälle i samhället, kan man säga. Det är dags att låta alla dessa värden ta form i ett nytt grafiskt uttryck för varumärket Högsbo- Sisjön. Och här ser ni resultatet. Den nya logotypen för Högsbo-Sisjön som rymmer allt det nya, bubblande och spännande, som signalerar alla de värden som områdets utveckling vilar på och som kommer att utgöra symbolen för det nya Högsbo-Sisjön – nu och i framtiden. Kom ihåg var ni såg den förstJ