Under sommaren 2016 slog Nordea upp portarna för sitt nya kompetenscenter i Sisjön. Hit flyttade de kontor som tidigare fanns i Västerort. Ett modernt och tillgängligt kontor där man kan boka tid för att få kvalificerad rådgivning när det gäller finansiella tjänster och skräddarsydda lösningar.

Det är väldigt viktigt för oss att våra kunder ska känna att det är deras tid som styr när de behöver kontakta oss, säger Malin Buregård. Malin är kontorschef på kontoret i Sisjön tillsammans med Anders Manfredsson. Det är kunderna som vet bäst när de är i behov av vår hjälp och service. Med det nya kompetenscentret i Sisjön kommer våra kunder att ha tillgång till ett helt rådgivningsteam, berättar Malin. Det gör att man snabbt kan få hjälp och service när behovet dyker upp och behöver inte boka tid hos just sin personliga rådgivare utan har flera rådgivare att välja mellan. Vi har specialiserat oss inom olika områden för att kunna erbjuda rådgivning på absolut toppklass. Vill man träffa samma rådgivare varje gång är det självklart fortfarande möjligt, fortsätter Malin.

Träffa banken på olika sätt
Online: Mötet genomförs genom att kunden och rådgivaren kopplar upp sig och ser samma skärmbild över nätet under ett telefonmöte. På så sätt behöver man alltså inte fysiskt ta sig till banken.

Drop-in: 10-13 varje vardag kan kortare ärenden avhandlas med ett oanmält besök på banken. En service för enklare ärenden. Kanske bara för att få instruktioner kring tekniska hjälpmedel. Tex. med hur man kan hjälpa sina barn till sparande. (se nedan artikel)

Företag
Våra företagskunder träffar vi precis som tidigare på kontoret i Sisjön eller ute hos kund, berättar Robert Olofsson, ansvarig för företagsdelen. Självklart erbjuder vi även att man som företagskund kan ha onlinemöten med oss. Precis som på privatsidan är det kundbehoven som styr vårt arbete, fortsätter Robert. Därför kan möten med företag hamna hos oss eller ute på företagen.

Hur sparar våra barn 2016?
För inte så länge sedan var det självklart att alla barn hade en sparbössa där de kunde stoppa undan lite slantar. Idag kan våra barn istället enkelt kolla hur stort belopp de sparat, direkt i sin mobil.

Du behöver bara hjälpa dem att komma igång. När du bedömer att ditt barn är moget att hantera pengar själv kan du öppna ett konto med ett uttagskort till ditt barn.  Det finns inga åldergränser, utan det är föräldrarna som avgör när det är dags. Våra barn ser hur vi vuxna hanterar pengar, oftast via kort eller via mobilen, och barnen gör gärna som vi föräldrar gör. Man kan smidigt föra över veckopengen direkt till barnets konto, och om far- och morföräldrar vill ge pengar kan de göra på samma sätt. Så småningom, för att uppmuntra till ett eget sparande kan man tipsa barnet om att öppna ett konto till, ett sparkonto. Genom att guida ditt barn in i den nya tekniken lägger du en bra grund för ett ekonomiskt självförtroende.