Du har säkert märkt att det händer mycket i området. Då skall du veta att mycket av det som händer faktiskt inte syns ännu. Det som inte syns är alla planer och visioner. Vissa ligger nära i tiden och andra längre fram.

En viktig del är en hel del bostäder som planeras i både Högsbo och i Sisjön. Inom en femårsperiod talar vi om flera tusen bostäder, vilket är huvudanledningen till ordet ”mötesplats” i rubriken. I takt med ett ökat närboende kommer nya krav att ställas på området. Det måste bli grönare med mer gräs och fler träd. Belysningen behöver bli bättre och cykelbanorna fler. I takt med att människor flyttar in i närområdet kommer nya typer av serviceföretag att etablera sig. Det kan röra sig om allt ifrån restauranger och frisersalonger till dagisverksamhet eller varför inte en stor biograf.

Vårt breda erbjudande
Området idag är mycket blandat med ca 200 olika branscher representerade. Det är allt ifrån kontor till producerande företag och logistikföretag. Det som syns mest är givetvis handeln, då området är ett av storgöteborgs mer populära handelsområden med en svårslagen bredd. Just bredden och utbudet är troligtvis den viktigaste enskilda faktor till handelns framgång. Helt nyligen öppnade Bauhaus vilket ytterligare stärker områdets position och gör det än mer komplett. I grannfastigheten öppnar Biltema efter årsskiftet. Man uppskattar att mellan 25 och 30.000 arbetar i området. Det är köpkraft utöver de som kommer hit helt för sina inköp.

En liten stad i utkanten av staden
I slutet av 2017 kommer Söderleden att ha tre filer i vardera riktningen och det nya motet kommer att bli klart då. Det är förändringar som kommer att öka tillgängligheten för alla som rör sig i området. Om vi för en stund lämnar dagsläget och blickar framåt kan vi konstatera att framtiden för området ser ljus ut. Jag tror att Högsbo och Sisjön kommer att växa ihop ytterligare. Dessutom tror jag att etableringarna av bostäder i området kommer att göra området mer till en blandstad – en mötesplats. Vi kommer även att få se mer grönt, fler cykelbanor och en förbättrad kollektivtrafik.

För att nå dit behövs många förändringar men med alla positiva krafter är jag helt övertygad om att vi kommer att nå målet.

Lars Holst