MiG, Marknadsföreningen i Göteborg är ett affärsnätverk med främsta uppgift att skapa affärsnytta genom ett riktigt bra nätverk med engagerade personer i Göteborgs näringsliv samt aktuell kunskap i form av olika typer av seminarier. Vi är ca. 800 medlemmar från ungefär 500 företag från de flesta branscher. Det arrangeras ca 70 seminarier per år och över 100 mötestillfällen. Förutom medlemskap finns tre olika affärsnätverk, MiG chef, MiG Business Insight och MiG Exec.

 

MiG Affärsnätverk – CHEF
Affärsnätverket syftar till att skapa hållbara relationer mellan chefer i Göteborgs privata och offentliga näringsliv. Här träffas man regelbundet för träning av knopp & kropp.

MiG Business Insight
I MiG Business Insight träffas representanter från ett stort antal företag vid minst fem exklusiva tillfällen till interaktiva möten med inbjuden föreläsare som har spetskompetens inom olika områden.

MiG – Exec
Nätverket för ledare och specialister som träffas regelbundet under årets 6 block X fem veckor. Mötestillfällena är temabaserade såväl gällande omvärldstrender som ledarskap, kommunikation etc. men också olika typer av träning som padel, cross-fit, yoga.

Medlemskap
Som Guldmedlem går du fritt på alla MiGs ca 70 seminarier under ett år. Silvermedlemmar väljer bort frukostseminarierna medan bronsmedlemmar går fritt på alla frukostseminarier, ca. 40 på ett år. MiG har också Studentmedlemskap för heltidsstuderande

Text
MiG, Redigerad HSFF Red.

 

Kristina Cohn Linde, VD för MiG

Är det inte svårt att fylla så många seminarietillfällen som ni med kvalitét?
– Vi är en liten organisation med ett oerhört stort nätverk med engagerade personer inom olika områden och positioner. Genom dem och ständig spaning håller vi oss informerade med vad som är viktigt att kunna samt vilka som är bra att känna.

Hur tar ni tillvara affärsnyttan. Dvs. när den som besökt er nätverksträff lämnar träffen; vad har ni gjort för att personen skall känna – ”men det här var ju välinvesterade två timmar av mitt liv”
– Vi tror på individens kraft och vilja att utvecklas tillsammans och vilja ta till sig aktuell kunskap, reflektera och ventilera med övriga deltagare.

Hur attraherar ni nya medlemmar till ert affärsnätverk?
– Genom viktiga och intressanta mötestillfällen sprids den upplevelsen människor emellan. Självklart kommunicerar vi i traditionella kanaler och sociala medier.

Varför är nätverkandet så viktigt?
– Ingenting som är digitalt är unikt, det är först i mötet mellan människor som det unika sker. Med bla. ökad urbanisering och delningsekonomi tror jag att vi alla söker tillhörighet där man skapar tillit, människor emellan.

För mer information, besök www.mig.se