Med sina 480 kontorsrum, varav 400 i Sisjön, är Arkipelagen Nordens största kontorshotell. 

Människor från olika branscher, med olika produkter och tjänster arbetar här dagligen.
– Människorna och kompetensen finns i huset. Vi vill förenkla för dem att få kontakt och kunna ha nytta av varandra affärsmässigt. Och samtidigt lära sig nya saker och ha kul på kuppen, säger Daniel Carlsson, VD på Arkipelagen. En spännande nyhet är arbetet med en app där alla företag, produkter och tjänster på Arkipelagen ska gå att söka internt.

 

– Allt vi gör på Arkipelagen handlar om att nätverka, säger Daniel. Det är alltid lättare att få till en affär med någon du känner och har förtroende för. Vi planerar till exempel lokalerna så det finns gott om naturliga mötesplatser. En träff vid kaffeautomaten eller på ett träningspass är ofta i förlängningen mer fruktbart än ett bokat kundmöte.

– Vår idé om nätverkade bygger mycket på sociala aktiviteter och enkelhet att träffas. Vi börjar varje dag med en gemensam frukost för dem som vill. Det brukar vara ca 130 personer från olika företag som varje morgon startar dagen med att äta frukost och prata med varandra. Här föds många idéer.

Kunskapsträffar
Genom Frukostakademin erbjuder Arkipelagen frukostföreläsningar i samarbete med Företagarföreningen Högsbo Sisjön. Ett samarbete som också resulterat i Sisjöminglet med speednetworking där företagare får visa upp sig och få möjlighet att möta andra företagare.

Hälsa och motion
Träning och motion är hälsosamt för både kropp, själ och affärer. Arkipelagen gynnar och ordnar regelbundet fysiska aktiviteter. Lunchgolf, engagemang i olika lopp, tennismatcher och en egen träningslokal i huset. Hyresgästerna kan välja bland tre träningspass i veckan och diverse träningsredskap. Även gemensam löpträning finns.  – Här får vi vinster både socialt, affärs- och hälsomässigt, menar Daniel.

Nya företag
Arkipelagen spänner över ett otroligt brett kompetensområde genom sina hyresgäster, säger Daniel. Det är så lätt att knacka på grannens dörr och diskutera en affär, ett problem eller ett samarbete. Genom att underlätta kontakterna och sökvägarna mellan företagen lyckas vi få till nya affärer, nya samarbeten och t o m nya företag som våra hyresgäster bildar tillsammans. Den nya appen för hyresgästerna kommer göra det ännu lättare att hitta varandra. Och hittar vi inte rätt direkt kan vår granne ha andra kontakter i sin tur. Dessutom har vi väldigt roligt på jobbet, säger Daniel Carlsson.