Välkommen till ett informationsmöte om stadsutvecklingen i Göteborg och Högsbo-Sisjön!

Som alla i området märker händer det väldigt mycket. Och det planeras mycket mer än det vi ännu ser.  Vi talar om allt ifrån nybyggnation av bostäder till vägprojekt.

I samarbete med Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret arrangerar vi ett informationsmöte där du kommer att få information om vad som händer i Storgöteborg samt mer specifikt inom Högsbo-Sisjön.

Informationen kommer att handla om kommande byggprojekt och detaljplaner under tidsperspektivet 1 – 10 år med fokus på framkomlighet. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor.

Medverkande:
Johanna Rödström, Trafikkontoret
Erik Florberger, Stadsbyggnadskontoret

Plats: Arkipelagen Företagscenter, Stora Åvägen 21
Tid: Onsdagen den 30 november kl. 8.00–9.00

Välkommen!

Anmälan: