Aspelin Ramm Fastigheters senaste verk heter Pedagogen Park – en kreativ plats för företag med en yta mer än 28 000 kvm. En gång för inte så länge sedan var Pedagogen en lärarhögskola. En plats för utbildning av pedagoger. Nu skall visionen tas till nästa nivå ihop med Mölndals Stad. Skapandet av en stadsdel med såväl bostäder som mötesplatser, handel och service. En blandstad.

Det är totalt cirka 90 000 kvm som ska utvecklas och Aspelin Ramm och Mölndals Stad äger ungefär hälften var. Det blir ett naturligt steg att ta utifrån Pedagogen Park och det känns bra att göra det ihop med Mölndals Stad eftersom vi har stor samsyn i grundfrågorna. Runt 700 personer arbetar i Pedagogen Park och anläggningen är snart fylld, berättar Lennart Karlsson som är VD på Aspelin Ramm Fastigheter. Många fina företag drar allt mer nytta av varandra och och vi har två bra restauranger, dagis samt en skola med 300 elever. Vi anordnar också cirka 50 olika events om året vilket främjar nätverket, fortsätter Lennart. 

Naturlig bebyggelse
Det kommer att byggas ungefär 1000-1300 bostäder ner mot Bifrost och Toltorpsdalen. Bebyggelsen skall möta omgivningen på ett naturligt sätt. De flesta husen kommer att bli mellan 4-7 våningar höga med ett par högre hus i tillägg. Man kommer att värna om grönområden och det strategiska läget med närheten till både Mölndals innerstad och de centrala delarna av Göteborg där Bifrostgatan förvandlas till en stadsgata samtidigt som kommunikationerna prioriteras. Förhoppningen är att kunna byggstarta år 2018. ”Människan i centrum” är Aspelin Ramms payoff. Därför vill man skapa mötesplatser för människor i alla åldrar och skapa liv mellan husen. Att kanske skapa Pedagogen Parks egen Vallgata eller Magasinsgata.

Aspelin Ramm i Högsbo-Sisjön
Aspelin Ramm är en aktör som känner Högsbo-Sisjön väl efter att bla. ha utvecklat köpcentrat 421. Man inledde för ett år sedan ett samarbete med Alaska Fastigheter för den fortsatta fastighetsutvecklingen i Sisjön. I ett första skede för att utveckla en kontors- och handelsfastighet om cirka 40 000 kvadratmeter vid den norra infarten till Sisjön.

Vi och Alaska är bägge utvecklare och har likartade synsätt på vad som krävs för att skapa levande miljöer där människor trivs och mår bra, berättar Lennart. Bägge har också väldigt god lokalkännedom som kompletterar varandra på ett bra sätt med korta beslutsvägar. Tillsammans kan vi göra Sisjön till något riktigt, riktigt bra och precis som kring Pedagogen Park kommer det att förändras väldigt mycket de narmaste 5-10 åren. Till exempel kommer nog Mölndal och västra Göteborg att växa ihop allt mer – där spelar Pedagogenområdet en viktig roll, avslutar Lennart Karlsson som också hoppas kunna presentera mer information inom några månader.

Text: Måns Löfgren

pedagogen