Det händer mycket nu – både i området och i Företagarföreningen. Ingen har väl undgått att se hur snabbt bygget av Bauhaus och Biltema växer fram på den gamla Forbo-tomten. Redan i höst lär det sjuda av liv och rörelse när portarna slås upp.

Nya etableringar är bland det bästa som kan hända i området. Nya butiker lockar nya kunder vilket alla drar nytta av. Ju bredare utbud desto attraktivare blir vårt område för både företag, boende och konsumenter. Tillsammans med Platzer Fastigheter planerar Göteborgs stad att bygga om nordöstra Högsbo från industriområde till en attraktiv och levande blandstad. Runt 7000 nya bostäder tror man kan bli verklighet. Det finns även en tanke att skapa en förlängning av Linnéstaden ut mot Dag Hammarskjöldsleden och bygga om den till en boulevard med bostäder och butiker på vardera sidan. Detta ligger dock troligtvis relativt långt fram i tiden. I området där Högsbo Skyttegille håller till idag skulle 1000 nya bostäder kunna byggas men kommunen måste först hitta en ersättningsplats för klubbens verksamhet.

Extra krafter
En av våra största utmaningar är infrastrukturen, såväl avseende vägnät som kollektivtrafik. Nya företags- och bostadsetableringar kommer att ställa stora krav på snabba, effektiva och hållbara transporter. Som förstärkning i detta arbete har föreningen sedan årsskiftet engagerat Marianne Sörling. Under många år var hon ansvarig för Innerstaden, hon har därför många och väl upparbetade relationer med kommunens politiker och tjänstemän. Mariannes uppgift är att driva frågor som rör infrastruktur, trafik och kollektivtrafik. Med Mariannes hjälp är vi övertygade om att förändringsarbetet nu kommer att gå betydligt snabbare.

Kompetensutveckling
Under en förmiddag i början av februari var det premiär för KunskapsAkademin med tema ”försäljning”. Ett 50-tal deltagare kom för ta del av och dela med sig av sina kunskaper. KompetensAkademin kommer att arrangeras fyra gånger per år med olika teman baserade på företagens behov av utveckling. (Läs mer i artikeln bredvid.)

Föreningen 50 år
Företagarföreningen har i år 50-årsjubileum. När föreningen bildades 1966 var namnet ”Högsbo Sisjö Industriförening”. Under flera decennier bestod ju området endast av industriföretag, butikerna kom långt senare. Mycket har skett sedan under senare år och under hösten har vi lagt ned mycket arbete på att uppdatera förenings syfte, mål och värdegrunder. Detta har bland annat resulterat i en ny logotyp som lanseras i samband med denna tidning. Den tidigare logotypen kändes otidsenlig som symbol för ett område som allt mer utvecklas till ett blandområde där människans behov sätts i centrum.

Lars Holst
Kanslichef