Företagarföreningen Högsbo-Sisjön och Samordningsförbundet Göteborg Väster vill i ett tätt samarbete, lyfta ungdomars möjligheter till arbete och utbildning.
Vi har valt att kalla detta samarbete ”Högsbo-Sisjömodellen”. Tillsammans med företagen vill vi bygga Högsbo-Sisjömodellen till långsiktiga och hållbara samarbeten.

Ungdomsarbetslösheten är en samhällsutmaning för oss alla! I varje årskull riskerar 13 % att hamna i ett livslångt utanförskap, det motsvarar tre elever i varje klass. Skall det vara så eller skall vi gemensamt göra något åt det! Högsbo-Sisjömodellen riktar sig till ungdomar mellan 18-29 år i sydvästra Göteborg. Just nu är 70 000 unga arbetslösa i vårt land. I sydvästra Göteborg finns det cirka 700 arbetslösa ungdomar i åldern 18-29 år. I hela Göteborg är motsvarande siffra drygt 7 000 arbetslösa. Som arbetsgivare har du säkert någon i din närhet som just nu är på väg ut på arbetsmarknaden men behöver stöttning för att komma dit, eller har du själv sökt arbete och vet att det underlättar när en arbetsgivare ger dig möjligheten att pröva, visa vad du kan, och bidra till att utveckla din förmåga.

Samordningsförbundets vision är att skapa ett socialt hållbart och jämställt samhälle där kvinnor och män med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering får rätt insatser för att komma ut i egen försörjning. Satsningen på insatser för ungdomar är därför en självklar del i vår verksamhet.

Vi i Samordningsförbundet vill också erbjuda alla parter goda förutsättningar att skapa långsiktiga, framgångsrika och hållbara samarbeten. Därför har sex Samordningsförbund gemensamt tagit fram en Mentorskapsutbildning, där vi utbildar arbetsgivare i hur vi tillsammans kan ge fler individer möjligheten till en plats på arbetsmarknaden.

För ytterligare information & möjlighet till goda samarbeten:
Kontakta Terese Matenda, 010-487 63 28,
terese.matenda@arbetsformedlingen.se