I samband med nybyggnation av ny lokalgata mellan Sisjövägen och Södra Långebergsgatan behöver vi korsa Sisjövägen för att få ned två ledningar med tillhörande brunnar. Detta är planerat att ske under v 14, 4 april–8 april.

Sträckan på Sisjövägen som berörs är mellan korsningen med Askims Industriväg och korsningen med Stora Åvägen. Under arbetets gång kommer trafiken gå på samma sida av mittrefugen med en fil åt vardera håll. Vi kommer även stänga av bron över Stora Ån i riktning mot Sisjövägen på Askims Industriväg samt släcka trafikljusen i denna korsning, för att kunna hålla ett så bra trafikflöde genom arbetsområdet på Sisjövägen som möjligt.

Detta arbete kommer att påverka bittrafiken mes,t men även gående och cyklister. Under tiden vi arbetar i den södergående delen av gatan kommer ni att få ta vägen via Askims Industriväg. Om möjligt ber vi er att hitta alternativa vägar under denna vecka.

Med vänlig hälsning
NCC Infrastructure AB

karta