Det var lapp på luckan i Arkipelagens ljusgård när SEB kom på besök med sin chefsekonom Robert Bergqvist.

Robert tog oss med på en global ekonomiresa som startade med Nalle Puh och slutade i mild kritik mot riksbankens tilltro till ökad inflation.

Den globala ekonomin sett ur nutidsperspektiv, menar Robert, kan delas in i tre faser. En fas med uppbyggnad av obalanser som vara de fram till Lehmankraschen 2008. Nästa fas har gått ut på att undvika depression och den har pågått fram tills nu. Den fas vi är på väg in i handlar om att finna det nya normala. Det handlar helt enkelt om att hela den globala ekonomiska balansen numera ser helt annorlunda ut mot tidigare. Alla värden på skuldsättningsgrad, realräntor, pengaproduktion, oljepris samt alla svårvärderad e-handel, ger en helt ny analys av världskartan.

E-handel är svårvärderat
E-handeln svårvärderad. Den slår allt mer igenom och hanterar stora mängder på ett rationellt sätt. Det innebär rent krasst att vad som var en massiv BNP-post i en analys för ett antal år sedan, är en mindre betydande del i en BNP-analys 2016. Det innebär inte att det lägre talet är dåligt – det är bara resultatet av ett mer rationellt förfarande. Alltså friläggs resurser och välfärd ökar, även om BNP-talet blir lägre. Det är bekymmersamt för ekonomer som vill ha mätmodeller att ställa mot historik.

Europa
Alla siffror pekar åt rätt håll men Italien ser ut att ha problem med att stabilisera en uppgång. Englands vara eller inte vara i EU oroar och den stora frågan för Euro-området framöver kommer att vara integrationen i kölvattnet av flyktingströmmarna.

Globalt
Tillverkningsindustrin är pressad men börserna går uppåt i takt med centralbankernas räntesänkningar. Den penningpolitik som funnits bör ersättas med smartare finanspolitik och globala samarbeten.

Sverige
Bostadspriserna har fortsatt att öka och tom. passerat Norges men skuldsättningsgraden på hushållen oroar. Arbetsmarknaden står inför stora utmaningar vad gäller att integrera svagare grupper. Det kommer att bli en utmaning att utbilda och framför allt hitta de politiska verktygen för att minimera den ideologiska kamp som frågorna lär leda till. Avslutningsvis är riksbankens inflationsprognos för hög. Inget tyder på att inflationen tar fart på det sätt som man önskar och den svenska kronan är svagt undervärderad.

Sammanfattning
Måns Löfgren

FA23mars

FA_23