Ett samarbete har inletts med Marianne Sörling som skall för föreningens räkning driva frågor som rör infrastrukturen i området.

I höstas startade vi upp ett intimare samarbete med fastighetsägarna och bankerna i Högsbo-Sisjö-området. Syftet med detta är att stärka föreningens arbete vad gäller trafik-, kommunikations- och fysiska områdesfrågor. Utöver detta så skall vi förbättra vårt värdskap mot medlemmarna och nyinflyttade samt utveckla gemensamma aktiviteter för att skapa ett ännu mer attraktivt område.

I en enkät i höstas framkom att våra medlemmar tycker att vår största utmaning är att förbättra de allmänna kommunikationerna och vägnätet i området. I och med detta och våra utökade resurser har vi nu inlett ett samarbete med Marianne Sörling som skall för föreningens räkning driva frågor som rör infrastrukturen i området. Jag kommer nu få mer tid över för utvecklingen av föreningen som helhet. I dagarna lanserades gratis kompetensutveckling för företagarna i området där syftet är att bidra till att stärka konkurrenskraften hos medlemmarna i området.

Marianne påbörjade sitt arbete i Sisjön direkt på det nya året och har redan börjat sätta sig in i sitt nya arbete.

LARS HOLST
Chef, Högsbo-Sisjö Företagarförening


Välkommen Marianne!

Marianne Sörling började som centrumutvecklare i Ulricehamn redan 1997. Sedan dess har hon hunnit jobba med ett flertal andra mindre kommuner innan hon tillträdde som VD för Innerstaden Göteborg 2005.

– Efter elva år i Göteborg kände jag att jag hade hamnat i en förvaltarroll vilket inte riktigt passar mig. Jag älskar att hitta lösningar och att driva projekt. Här känns Sisjön väldigt spännande efter-
som det finns både svårigheter men framför allt stora möjligheter att ta sig an, säger Marianne.

Hon ser det som en fördel att komma utifrån, vilket underlättar för nya idéer och perspektiv. Det första hon ska göra i sin nya roll är att dels läsa in sig på alla tidigare rapporter och handlingar, dels träffa så många människor som möjligt.

Planen är att under januari och februari 2016 ta fram en tydlig handlingsplan där samverkan mellan fastighetsägare och staden utgör själva grunden.

Fakta: Marianne Sörling

Ålder: 59 år.
Bor: I Lerum kommun.
Familj: Fem egna, vuxna barn och en sambo som har tre barn. Är familjehem sedan 25 år och har just nu fyra ungdomar boende hos sig.
Fritidsintressen: Segling, vävning, handarbeten och vinprovning.
Tidigare erfarenhet inom stadsutveckling: Arbetat med Ulricehamn, Arvika, Lidköping, Öckerö, Floda, Lerum och Göteborg.

Marianne Sörling
marianne@sorling.nu
0701-47 92 01