VECKANS MEDLEMSFÖRETAG #50

Enfo är ett nordiskt IT-tjänstebolag som möjliggör datadriven transformation. Vi bidrar med nischad kunskap kring olika plattformar, informationshantering och affärslösningar för att skapa intelligentare affärsverksamhet.

enfo.se