Den 19:e maj var vi drygt trettio personer som fick oss en fantastisk halvdag med utbildning i lättsmält form. Företagarföreningens nya projekt, KompetensAkademien, genomfördes för andra gången under temat ”Tuff konkurrens”. Det är smått otroligt att få så kvalificerad input under en halvdag för bara några hundralappar.

Det var en riktigt snygg uppställning av olika föredragshållare som täckte in olika delar av området. Bernt Spångberg höll ihop programmet i egenskap av moderator. Berndt inledde dagen med att tala inspirerande om begreppet konkurrens. En stående punkt är att bjuda in en inspirationstalare som berättar ur sin verklighet som ett lyckat exempel inom ämnet. Den här gången var Måns Danielsson från Mat.se på besök. Måns berättade om hur de, från ett helt nytt håll, tagit sig in i dagligvarubranschen. En mogen och etablerad marknad med relativt få aktörer, hög omsättning och låga marginaler. Måns nämnde att deras något naiva inställning till olika saker varit en tillgång i det lösningsorienterade delarna av arbetet. ”Vi liksom bara gjorde som vi tyckte var bäst för att vi inte visste hur det borde göras. Det var bra.”

Företagskulturer går samman
Niklas Forser var marknadsdirektör på Falcon när Carlsberg Sverige bildades genom att Pripps och Falcon gick samman. Niklas berättade om svårigheterna i konkurrenssituationen med Spendrups som de tävlade med marknadsandelarna om. Hur hela organisationen fick energi av att inställningen förändrades, främst via marknadskommunikationen och profilen på reklamen och därmed vände en dålig trend.

Röd eller blå marknad
En viktig del i företagandet är att analysera sin marknad, identifiera sin egen position samt besluta var man vill vara. Tomas Jacobsson körde en kortare genomgång inför ett grupparbete. Vi fick två uppdelningar att förhålla oss till. Den röda marknaden som är en mogen marknad med kända aktörer och beteenden samt den blå marknaden där ”smarta” innovationer gör att man en kort tid kan få vara ifred. Den självklara exemplifieringen för dagen blev så klart matvaruhandeln med Ica, Willys och Coop i den röda delen samt MatHem.se, Mat.se och matkassarna i den blå delen. Med detta sagt fick vi först arbeta i grupper med att ta fram fler exempel i de bägge fälten i ca. 20 minuter. Sedan fick vi i uppgift att koppla teorierna till den egna verksamheten. Att identifiera nuläget samt fundera över om positionen är bra eller om man vill någon annanstans. Måns Danielsson konstaterade att Mat.se finns i blå delen men vill in i den röda. Andra exempel på företag i den blå marknaden är Spotify och Uber.

Spela igång samtalet
Efter en kortare fikapaus fick vi stifta bekantskap med spelet ”Hur Skulle Du Säga?”. Ett spel som utvecklats av MMD Tools. Mikael & Karin Berggren berättade lite om spelet och drog de enkla reglerna lite snabbt. Vi fick sätta oss i grupper om sex personer. Med hjälp av kort försätts var och en i en fiktiv situation som kräver en lösning. Gruppen bedömer sedan genom små silvermynt. Upplägget lockar fram till diskussioner omedelbart som gör att man får reflektera över hur man själv skulle hantera en viss situation.

Bygg om en verksamhet
Det är väldigt lätt att göra som man alltid gjort. Johan Örtendahl tog ett målande exempel på när det inte finns någon som ens vet varför man gör som man gör. Ändarna på skinkan skall bort. Varför det? Det bara är så – så har vi alltid gjort. Efter vissa forskningar bakåt till någon äldre släkting visade det sig att det kom ifrån tiden då skinkan inte fick plats i de mindre ungnarna på den tiden. Ändarna kapades för att få in den i ugnen. Nu mera helt i onödan.

Med detta som introduktion fick vi sätta oss i grupper igen med ett stort, vitt pappersark. Uppgiften blev att ta en befintlig verksamhet och organisera den helt från grunden utan hänsyn taget till traditioner. Efter en stunds tragglande i djupa hjulspår fällde en av vår grupps kvinnliga deltagare en förlösande kommentar. Första pappersarket skrotades och ett nytt kreativt skapades.

Resumé
KompetensAkademien är ett mycket intressant koncept. Det blir lärande i ett lättsamt format, det blir nätverkande men framför allt blir det väldigt effektiv inlärning när ett 20-minutersseminarie direkt följs av ett grupparbete som gör att teorierna blir konkreta. Detta gör också att man inte kan vara så väldigt många fler än vi var den 19:e maj. Så håll utkik efter nästa tillfälle i höst – missa det inte och anmäl dig innan det blir fullt.

Måns Löfgren

IMG_5495

IMG_5492