Dag Hammarskjöld boulevard kommer att förändra både kommunikationer och stadsbilden för Högsbo Sisjön.

Vi har följt arbetet med visionen om det nya Högsbo Sisjön i ett flertal artiklar. Som en röd tråd genom området och tankarna går Dag Hammarskjöldboulevarden. Till sommaren 2016 beräknas att samrådshandling för beslut ska presenteras.

Den nya gatan kommer att sträcka sig mellan Linnéplatsen och Frölunda Smedjegata. Boulevarden kommer att knyta ihop Högsbo Sisjön med Linnéområdet. Hänsyn tas både till tillgängligheten och visionen att förvandla Högsbo Sisjön till en blandstad. Boulevarden ska utformas som en stadsgata omgiven av bostäder, handel och olika verksamheter. Vi blir en del av en grön och tät stad med bra kollektivtrafik och det kommer att bli lätt att ta sig till närliggande grönområden som Änggårdsbergen, Slottskogen och Botaniska trädgården.

Cykelbanor, breda trottoarer kantade av träd, utbyggd kollektivtrafik som stödjer stadslivet och ökar tillgängligheten är planerade och det kommer att byggas pendelparkeringar i närheten av Järnbrottsmotet och Radiomotet. Längs gatan är tanken att det ska byggas bostäder, affärslokaler och kontor på bägge sidor.

 

Skärmavbild 2015-09-01 kl. 20.22.57

Läs mer i HS-Nytt 2-2015

Dela detta inlägg: