Varför blir det som det blir, när jag egentligen tänkt något annat? Det var frågeställningen morgonen 25 oktober när sensommaren definitivt dragit en sista suck. Ulrica Kollberg tog med oss på en resa in i hjärnans funktioner och förklarade varför den spelar oss spratt ibland. Ulrica fokuserade på det personliga ledarskapet, dvs. det ledarskap jag själv bedriver på mig och mina beteenden. Att genom medvetna beslut påverka mina handlingar vilket då också påverkar hur jag mår och hur jag skapar mig ett intressant och innehållsrikt liv. Ulrica talade också om vikten av att företagsledningar tar synen på arbetsglädje och trivsel, på yttersta allvar och inte bara för att få de rätta svaren på medarbetarenkäten. Att lyckas med detta syns i bokslutet.

Det var en intressant morgon i eftertankens tecken och vi som var där fick en del verktyg och funderingar att ta några vändor med.

Text

HSFF Red.