Det är väl allmänt känt att goda kontakter är nyckeln till det mesta. Att känna ”rätt folk” öppnar dörrar. Nu är det ju trots allt så att vi inte föds in i ett bra kontaktnät. Att bygga upp ett bra kontaktnät är en konst som kräver såväl god social förmåga som tid.

Företagarföreningens devis är ”Tillsammans blir vi framgångsrika”. Denna devis bygger just på det faktum att ju fler som du har en god kontakt med, desto lättare och bättre går det mesta. Vi hjälper och gynnar gärna dem vi gillar, eller hur?

Varför en företagarförening?
Vilket syfte fyller då en företagarförening? Jo, först och främst skall vi verka så att våra medlemmar och partners lär känna varandra. Först när man etablerat en relation och skapat tillit kan saker hända. Därför skapades Partnergruppen 2015 för att skapa ett forum där områdets fastighetsägare och banker träffas och hjälps åt för att komma vidare. Utvecklingen går smidigare med djupare kunskap om varandras utvecklingsplaner.

När det gäller medlemsföretagen är principen densamma. Föreningen skapar olika möten och aktiviteter där man kan träffa områdeskollegor. Vissa företagarföreningar arbetar med att ta fram medlemsrabatter. Vi har istället valt att fokusera på att underlätta goda kontakter och relationer, för att skapa goda affärer – för alla inblandade.

De lite större penseldragen
Högsbo-Sisjön är ju ett område som hör till Göteborg. Ibland är det därför bra att lyfta blicken och se området i ett större perspektiv. Vi har under en tid haft reportage med företrädare från de organisationer som arbetar med att driva regionsutvecklingen; Business region Göteborg, Göteborg & Co, Handelskammaren och i detta nummer Lindholmen Science Park.

Lindholmen Science Park har ett speciellt fokus på bilindustrin och dess utveckling. I vårt område ligger ett stort antal bilföretag, vägg i vägg med varandra. Vid första anblicken kan man tro att detta skapar en hård konkurrens. Tar man istället på sig bilköparens glasögon inser man att just de faktum att alla ligger samlade är en enorm fördel. Chansen är stor att någon av handlarna får bilaffären. – Tillsammans blir de framgångsrika!

Lars Holst
Kanslichef